W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceInformacja o przetargu na lokal przy ul. Konopnickiej 2, pok. 8, 9, 10 w Policach

XML

Treść

DG.7150.18.2020.AD                                                                  Police, dnia  12.10.2020 r.


Burmistrz Polic 


 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Policach, ul. Konopnickiej 2, pok. nr 8, 9, 10.

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 44,08 m2 (50,16 m2 z udziałem we wspólnym korytarzu i wc)
w tym:
- pok. nr 8+skrytka - powierzchnia 10,66 m2, (12,13 m2 z udziałem we wspólnym korytarzu i wc),
- pok. nr 9 - powierzchnia 15,52 m2. (17,66 m2 z udziałem we wspólnym korytarzu i wc),
- pok. nr 10 - powierzchnia 17,90 m2. (20,37 m2 z udziałem we wspólnym korytarzu i wc).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Pokoje nr 8, 9, 10 znajdują się na I piętrze budynku położonego w Policach przy ul. Konopnickiej 2 usytuowanym w części dotyczącej „Starych Polic” na działce nr 2148, w obrębie terenu elementarnego, oznaczonego na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 19U, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ2S/00032017/4.

Przeznaczenie po przetargu:

W lokalu będzie dopuszczona dowolna, nieuciążliwa  działalność gospodarcza zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach.

Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, w tym zgłoszenie ewentualnej zmiany sposobu użytkowania, przeprowadzi najemca we własnym  zakresie i na swój koszt.

Zakres przewidywanych prac należy uzgodnić na piśmie z Działem Technicznym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, (tel. 91/31-76-666).

Stawka wywoławcza: 5,00 zł/m2 + VAT 

Wadium:  310,- zł 

Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 0,50 zł lub wielokrotność.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 48 w dniu 04.11.2020 o godz. 11:00. 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1/  wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na rachunek Gminy      Police do dnia 02.11.2020 r. 

nr konta: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076

Bank Pekao SA II O/ Szczecin

POB  Urząd Miejski w Policach, ul. Batorego 3, pok. 41, II p.

2/ przedłożenia Komisji Przetargowej:

 -  oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;

 -  dowodu tożsamości, 

-  pełnomocnictwa z podpisem notarialnie potwierdzonym, jeżeli w imieniu zainteresowanego będzie występował pełnomocnik.

Dodatkowe informacje:

1/ Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Police REGULAMINEM przetargów na  najem lokali użytkowych, z którym należy się  zapoznać.

REGULAMIN przetargów został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.police.pl w BIP w zakładce /Zarządzenia Burmistrza - Zarządzenie Burmistrza Polic Nr 126/08 z 19.06.2008 r. w sprawie ustalenia trybu  przeprowadzania przetargów na najem gminnych lokali użytkowych/ oraz  wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie  należy zwracać się wyłącznie do      Wydziału Działalności Gospodarczej (pok. nr 49. II p., tel. 91/431-18- 09 lub 48).

2/ Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien  zapoznać się z warunkami umowy w Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18 (pok. nr 7, tel. 91/43-11-384).

3/ Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Technicznym Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej  18  (pok. nr  2 i 3, tel. 91/43-11-366, 31-76-666). 

4/  W przypadku wygrania przetargu przez osobę fizyczną, która dotychczas nie prowadziła działalności gospodarczej (lub ma działalność zawieszoną), warunkiem przejęcia lokalu i podpisania umowy najmu będzie uprzednie dokonanie wpisu do CEIDG. W przeciwnym wypadku przetarg zostanie unieważniony. 

5/  Osoba, która wygrała przetarg, musi przejąć lokal protokólarnie od Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie później niż w terminie 14 dni od  daty uzyskania  informacji o wygraniu przetargu.

6/ W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu od ZGKiM w  terminie jak w pkt 5, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na   przedmiotowy lokal  zostanie ogłoszony nowy przetarg.

7/ Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez      rozstrzygnięcia i bez podania przyczyny.

 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane