Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceOgłoszenie o przetargu na lokal przy ul. Licealnej 1 w Policach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

DG.7150.11.2019.AD                                                           Police, dnia 13.08.2019 r.

 

Burmistrz Polic
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu w Policach, ul. Licealnej 1.

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal  o łącznej powierzchni pomieszczeń 96,87 m
Do ww. części budynku przynależy teren o powierzchni 115,50 m2 za który opłata wynosi 0,06 zł/m2 + VAT. Poza czynszem i opłatą za grunt najemca będzie ponosił koszty związane z eksploatacją lokalu.
 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do najmu, położony jest na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3-SF12U z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego.
Dotychczasowe przeznaczenie: warsztat samochodowy.
Przeznaczenie po przetargu: dowolna działalność gospodarcza; nieuciążliwa dla otoczenia; zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego z wyjątkiem podawania i sprzedaży napojów alkoholowych oraz prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach.
Dojazd do budynku znajduje się od ul. Tanowskiej. Teren na którym znajdują się  pomieszczenia przeznaczone pod najem położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej terenu dawnej fabryki benzyny syntetycznej.
Jest to budynek jednokondygnacyjny wykonany w systemie monolityczno-żelbetowym. W budynku brak instalacji gazowej, instalacja wodno-kanalizacyjna w złym stanie - brak możliwości korzystania z kanalizacji, instalacja elektryczna w złym stanie. Pomieszczenie magazynu nie ma bezpośredniego wejścia od strony hali. Najemca może wykonać je we własnym zakresie. Zakres przewidywanych prac należy uzgodnić na piśmie z Działem Technicznym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, (tel. 91/31-76-666).
 
Stawka wywoławcza: 3,71- zł/m2 + VAT
Wadium:  450,- zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 0,10 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 48 w dniu 29.08.2019 r.   o godz. 1000
 
Warunkiem udziału w przetargu jest:
 
1/  wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na rachunek Gminy Police do dnia 27.08.2019 r.
     nr konta: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076
     Bank Pekao SA II O/ Szczecin
     POB  Urząd Miejski w Policach, ul. Batorego 3, pok. 41, II p.
 
2/  przedłożenie Komisji Przetargowej:
     -  oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;
     -  dowodu tożsamości,
    - pełnomocnictwa z podpisem notarialnie potwierdzonym, jeżeli w imieniu zainteresowanego będzie występował pełnomocnik.
 
Dodatkowe informacje:
1/ Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Police REGULAMINEM przetargów na  najem lokali użytkowych, z którym należy się  zapoznać.
REGULAMIN przetargów został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.police.pl w BIP w zakładce /Zarządzenia Burmistrza - Zarządzenie  Burmistrza Polic Nr 126/08 z 19.06.2008 r. w sprawie ustalenia trybu  przeprowadzania przetargów na najem gminnych lokali użytkowych/ oraz  wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Stefana Batorego 3 w  Policach. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się wyłącznie do Wydziału Działalności Gospodarczej (pok. nr  49. II p., tel. 91/431-18- 09 lub 48).
2/ Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18 (pok. nr 7, tel. 91/43-11-384).
3/ Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Technicznym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej  18 (pok. nr 2 i 3, tel. 91/43-11-366, 31-11-666).
4/ W przypadku wygrania przetargu przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej (lub ma działalność zawieszoną), warunkiem przejęcia lokalu i podpisania umowy najmu będzie uprzednie dokonanie wpisu do CEIDG. W przeciwnym wypadku przetarg zostanie unieważniony.
5/ Osoba, która wygrała przetarg, musi przejąć lokal protokólarnie od Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie później niż w terminie 14 dni od  daty uzyskania informacji o wygraniu przetargu.
6/ W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu od ZGKiM w  terminie jak w pkt 5, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.
7/Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij