Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceOgłoszenie o przetargu na lokal przy ul. Grunwaldzka 15, pok. nr 109, 110 w Policach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

DG.7150.12.2018.AD                                                           Police, dnia 23.11.2018 r.

 

Burmistrz Polic
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu w Policach, ul. Grunwaldzka 15, pok. 109 i 110, I piętro.
 
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o łącznej  pow. 32,11 m2
 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
zabudowa mieszkaniowo - usługowa, wielorodzinna. Teren oznaczony symbolem 47 MM, U.
Dotychczasowe przeznaczenie: pomieszczenia biurowo-magazynowe.
Przeznaczenie po przetargu: dowolna działalność gospodarcza; nieuciążliwa dla otoczenia; zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego (z wyjątkiem podawania i sprzedaży napojów alkoholowych oraz prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach).
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, w tym zgłoszenie ewentualnej zmiany sposobu użytkowania, przeprowadzi najemca we własnym  zakresie i na swój koszt.
Zakres przewidywanych prac należy uzgodnić na piśmie z Działem Technicznym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, (tel. 91/31-76-666).
 
Stawka wywoławcza: 5,- zł/m2 + VAT
Wadium:   200,- zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1,00 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 48 w dniu 12.12.2018 r. o godz. 900.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest:
 
1/ wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na rachunek Gminy Police do dnia   10.12.2018 r.
nr konta: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076
Bank Pekao SA II O/ Szczecin
 POB  Urząd Miejski w Policach, ul. Batorego 3, pok. 41, II p.
 
2/  przedłożenie Komisji Przetargowej:
     -  oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;
     -  dowodu tożsamości,
    -  pełnomocnictwa z podpisem notarialnie potwierdzonym, jeżeli w imieniu zainteresowanego będzie występował pełnomocnik.
 
Dodatkowe informacje:
1/ Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Police REGULAMINEM przetargów na  najem lokali użytkowych, z którym należy się      zapoznać.
REGULAMIN przetargów został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.police.pl w BIP w zakładce /Zarządzenia Burmistrza - Zarządzenie      Burmistrza Polic Nr 126/08 z 19.06.2008 r. w sprawie ustalenia trybu  przeprowadzania      przetargów na najem gminnych lokali użytkowych/ oraz  wywieszony na tablicy ogłoszeń      w  Urzędzie Miejskim przy ul. Stefana   Batorego 3 w  Policach. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się wyłącznie      do Wydziału Działalności Gospodarczej (pok. nr  49. II p., tel. 91/431-18- 09 lub 48).
2/ Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z      warunkami umowy w Zakładzie  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy      ul. Bankowej 18 (pok. nr 7, tel. 91/43-11-384).
3/Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Technicznym Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18 (pok. nr 2 i 3, tel. 91/43-11-366, 31-11-666).
4/W przypadku wygrania przetargu przez osobę fizyczną, która dotychczas nie prowadziła działalności gospodarczej (lub ma działalność zawieszoną), warunkiem przejęcia lokalu i     podpisania  umowy najmu będzie uprzednie dokonanie wpisu do CEIDG. W przeciwnym wypadku przetarg zostanie unieważniony.
5/Osoba, która wygrała przetarg, musi przejąć lokal protokólarnie od Zakładu Gospodarki      Komunalnej i Mieszkaniowej nie później niż w terminie 14 dni od daty uzyskania      informacji o wygraniu  przetargu.
6/W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu od ZGKiM w      terminie jak w pkt 5, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na  przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.
7/Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez      rozstrzygnięcia.
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij