Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceOgłoszenie o przetargu na lokal przy ul. Rycerskiej 2 (okrąglak) w Policach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

DG.7150.4.2018.AD                                                               Police, dnia  11.04.2018 r.


Burmistrz  Polic
ogłasza ustny przetarg  nieograniczony na najem lokalu użytkowego  w Policach przy ul. Rycerskiej 2 (okrąglak).
 
Powierzchnia przeznaczona do najmu: 7,13 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren o symbolu 55 ZP z przeznaczeniem na cele publicznego skweru zieleni.
Przeznaczenie po przetargu: w lokalu będzie dopuszczona dowolna, nieuciążliwa  działalność gospodarcza zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, w tym uzyskanie ewentualnej  zmiany sposobu użytkowania, przeprowadzi najemca we własnym zakresie i na swój koszt. Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Działem Technicznym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, (tel. 91/31-76-666).
Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony z ZGKiM, nie będą w żaden sposób refundowane.
 
Stawka wywoławcza: 5,00 zł/m2 + VAT
Wadium:  100,- zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1,00 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 48 w dniu 27.04.2018 r. o godz. 1000.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest:
 
1/  wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na rachunek Gminy Police do dnia 25.04.2018 r.
     nr konta: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076
     Bank Pekao SA II O/ Szczecin
     POB  Urząd Miejski w Policach, ul. Batorego 3, pok. 41, II p.
 
2/ przedłożenia Komisji Przetargowej:
   -  oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;
   -  dowodu tożsamości,
   -  pełnomocnictwa z podpisem notarialnie potwierdzonym, jeżeli w imieniu zainteresowanego będzie występował pełnomocnik.
 
Dodatkowe informacje:
1/  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Police REGULAMINEM przetargów na  najem lokali użytkowych, z którym należy się  zapoznać.
REGULAMIN przetargów został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.police.pl w BIP w zakładce /Zarządzenia Burmistrza - Zarządzenie Burmistrza Polic Nr 126/08 z 19.06.2008 r. w sprawie ustalenia trybu  przeprowadzania przetargów na najem gminnych lokali użytkowych/ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Stefana Batorego 3  w  Policach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie  należy zwracać się wyłącznie do Wydziału Działalności Gospodarczej (pok. nr 49. II p., tel. 91/431-18- 09 lub 48).
 
2/Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Zakładzie  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18 (pok. nr 7, tel. 91/43-11-384).
3/Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Technicznym  Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej  18  (pok. nr 2 i 3, tel. 91/43-11-366, 431-11-666).
4/ W przypadku wygrania przetargu przez osobę fizyczną, która dotychczas nie prowadziła działalności gospodarczej (lub ma działalność zawieszoną), warunkiem przejęcia lokalu i podpisania umowy najmu  będzie uprzednie dokonanie wpisu do CEIDG. W przeciwnym wypadku przetarg zostanie unieważniony.
5/ Osoba, która wygrała przetarg, musi przejąć lokal protokólarnie od Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie później niż w terminie 14 dni od  daty uzyskania  informacji   o wygraniu przetargu..
6/W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu od ZGKiM w terminie  jak w pkt 5, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.
7/Zastrzega się prawo do unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.
 
 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij