W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

inspektor ds. technicznych

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. technicznych

Zgodnie ze strukturą organizacyjną zakładu – stanowisko pracy jest bezpośrednio podległe Zastępcy kierownika Działu Technicznej Obsługi Budynków. 
  
Przewidywany termin obsadzenia stanowiska – od 01 kwietnia 2015 r. 
  
Liczba stanowisk – 1 
  
Wymiar zatrudnienia – 1 etat 
  
Godziny pracy:         poniedziałek: 700  1600 
                                               wtorek ÷ środa: 700  1500 
                                   czwartek ÷ piątek: 730  1500 
  
  
  
A. Ofertę zatrudnienia na stanowisko  INSPEKTOR  DS.  TECHNICZNYCH  mogą składać kandydaci, którzy spełniają następujące wymagania: 
  
I. Wymagania podstawowe: 
1. wykształcenie wyższe – preferowane budowlane, 
2. w przypadku wykształcenia wyższego o profilu niebudowlanym wymagane wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym, 
3. podstawowa znajomość zasad kosztorysowania robót remontowo – budowlanych, 
4. podstawowa znajomość prawa budowlanego oraz rozporządzeń i ustaw bezpośrednio związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów budowlanych, 
5. dobra znajomość pakietu MS OFFICE, 
6. podstawowa znajomość programu do kosztorysowania Norma 
7. udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach - co najmniej 2 lata, 
8. dobra organizacja pracy własnej, 
9.dyspozycyjność i komunikatywność 
  
II. Wymagania dodatkowe: 
1.      prawo jazdy kat. B oraz własny samochód do użytku w celach służbowych (możliwy ryczałt na samochód do wykorzystania na jazdy lokalne w celach służbowych) 
  
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

  1. nadzór nad utrzymaniem stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej,
  2. kwalifikacja potrzeb remontowych oraz prowadzenie właściwej ewidencji,
  3. prowadzenie książek obiektu budowlanego,
  4. prowadzenie korespondencji bezpośrednio związanej z utrzymywanymi zasobami mieszkalnymi i użyteczności publicznej,
  5. sporządzanie kosztorysów budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym oraz instalacji wod-kan i gaz w programie kosztorysowym NORMA na potrzeby działu do określenia kosztu potrzeb remontowych,
  6. przygotowanie danych do opracowania rocznych planów remontów i inwestycji,
  7. reprezentowanie zakładu w sprawach technicznych podczas zebrań wspólnot mieszkaniowych,
  8. prowadzenie spraw w zakresie zgłaszania i przyjmowania zgłoszeń szkód na nieruchomościach objętych ubezpieczeniem OC

  
  
B. Oferty kandydatów na stanowisko  INSPEKTOR  DS.  TECHNICZNYCH  powinny zawierać: 
1.życiorys, 
2.list motywacyjny, 
3.kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
4.kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 
5.ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy, 
6.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
  
  
C. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko pracy – INSPEKTOR  DS.  TECHNICZNYCH" - w sekretariacie Zakładu lub przesyłać na adres: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Bankowa 18 
72-010 Police 
  
w terminie do dnia 09 marca 2015 r. do godziny 12:30 
(liczy się data wpływu oferty do Zakładu) 
  
Dodatkowych informacji udzielają: 
Pan Ryszard Twardowski - nr tel. (091) 43-11-360; kom. 601-774-541 
lub 
Pani Barbara Wachowicz – nr tel. (091) 317-66-66; kom. 605-073-152 
  
  
Uwaga: 
Oferty, które wpłyną do ZGKiM niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

Powiadom znajomego