W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceObwieszczenie Burmistrza Polic z dnia 20.11.2018 r. znak: OŚ.6220.22.2016.BS

Wersja strony w formacie XML

Nasz znak: OŚ.6220.22.2016.BS                                                                                                            Police, 20.11.2018r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA POLIC

Na podstawie art. 79, art. 33 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) a także art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości
  1. Burmistrz Polic przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
 
„Budowa stacji paliw z obsługą podróżnych i pojazdów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Tanowie” planowanego do realizacji na działce nr 721/24 (obręb Tanowo).
 

2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek HANDWIT Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. Dąbrowskiego 28-31, w imieniu którego występuje pełnomocnik.
3. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę stacji paliw z obsługą podróżnych i pojazdów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Tanowo na działce nr 721/24.
4. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Polic. Natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach .
5. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem raportu, w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 21.11.2018r. do 21.12.2018r., w Urzędzie Miejskim w Policach z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 3, w Wydziale Ochrony Środowiska – pokój 3,   tel: (91) 4 311 803 w dniach  - poniedziałek od godz. 800 – 1600, wtorek-piątek  od godz. 700 – 1500.
6. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Burmistrza Polic w ww. postępowaniu administracyjnym. Wnioski oraz uwagi można składać (w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. 21.11.2018r. do 21.12.2018r. w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Polic. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane