Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceDziałalność regulowana

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIPodstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 R., poz. 1289 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987)

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

pobierz wniosek Wniosek

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

pobierz oświadczenie Oświadczenie

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
pobierz wniosek Wniosek

Opłaty:

 • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
 • 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej do wpisu)
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestracji działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są:
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek:

na:  71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

lub bezpośrednio w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.

Miejsce złożenia i odbioru:

 

Złożenia wniosku:

 • osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 2D (parter),
 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police.

 

Odbiór zaświadczenia w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 2D (parter):

 • osobiście – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę,
 • przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości
  i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu.


Termin odpowiedzi:

 • wpis do rejestru w terminie 7 dni od dnia pływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz
  z oświadczeniem o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz dowodu uiszczenia opłaty,
 • wydanie zaświadczenia do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 

 1. Zgodnie z art. 9n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań zgodnie z terminami:
 •         za I półrocze - w terminie do 31 lipca
 •        za II półrocze - w terminie do 31 stycznia

 

 pobierz wzór sprawozdania Wzór sprawozdania

 1. Zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) przedsiębiorca, który przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n  i 9na – podlega karze pieniężnej
  w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

Miejsce złożenia sprawozdania:

 • osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 2D (parter),
 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij