W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceDziałalność regulowana

Wersja strony w formacie XML

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru  / zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

pobierz wniosek Wniosek

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

pobierz oświadczenie Oświadczenie

3. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty
za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru);

25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej do wpisu);

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);

 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony;

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.


Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek:

71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

lub bezpośrednio w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach.

Miejsce złożenia i odbioru:

Złożenia wniosku:

- osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 2D (parter),

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police.

Odbiór zaświadczenia:

 - osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 2D (parter) – po   uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę,

- przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości
  i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu.

Termin odpowiedzi:

Wpis do rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (tzn. wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz
z oświadczeniem o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz dowodu uiszczenia opłat). Zostanie nadany numer rejestrowy oraz wydane zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne (np. pomyłkę we wniosku, brak wymaganych danych, albo brak wymaganych dokumentów), urząd wezwie do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Jeżeli nie zostanie uiszczona opłata skarbowa za wpis do rejestru, zostanie wyznaczony termin do zapłaty. Będzie to termin od 7 do 14 dni.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, urząd przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym  dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwaga!

Jeżeli urząd nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy urząd wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.
W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Sprawozdawczość:

Zgodnie z art. 9n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań zgodnie z terminami:

            za I półrocze - w terminie do 31 lipca

            za II półrocze - w terminie do 31 stycznia

 pobierz wzór sprawozdania Wzór sprawozdania

Zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) przedsiębiorca, który przekazuje
po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n  i 9na – podlega karze pieniężnej
w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Miejsce złożenia sprawozdania:

- osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 2D (parter),

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police.

Zmiana danych przedsiębiorcy:

Jeśli dane firmy zmienią się to w ciągu 14 dni, należy o tym fakcie powiadomić urząd.


 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane