W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePodatek od środków transportowych

Wersja strony w formacie XML

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCHPodstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Wymagane dokumenty

deklaracja na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy (pobierz wniosek) i załącznik (pobierz załącznik).

Wraz z deklaracją na podatek od środków transportowych, należy dołączyć pełnomocnictwo
jeśli deklarację podpisuje osoba upoważniona do podpisywania deklaracji.
 
Istnieją dwa rodzaje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji:
a/ składanej w formie papierowej – pełnomocnictwo składa się na druku UPL-1P
b/ składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na druku UPL-1
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2017 poz. 333)
 


Termin składania informacji

 • do 15 lutego roku podatkowego,
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 lutym, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Miejsce składania informacji
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
kancelaria pokój 3c

Informacje dodatkowe w sprawie podatku:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - pokój 45, 47 (II piętro)
 • osoby fizyczne - pokoje 45, 46, 47 (II piętro)

  Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie,
 • nie później niż w ciągu miesiąca,
 • nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Termin płatności podatku do dnia

 • I rata - 15 luty,
 • II rata - 15 września,
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego- I rata
 • do dnia 15 września danego roku- II rata;

      2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni  od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Stawki podatku

Uchwała  Nr XXIV/236/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Odwołanie

Nie przysługuje (podatek powstaje z mocy prawa, wysokość podatku deklarowana jest przez podatnika) za wyjątkiem gdy zostanie wydana decyzja określająca wysokość podatku), wówczas wnosi się odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Polic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

W przypadkach sprzedaży środka transportu, bądź zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, podatnik ma obowiązek odpowiednio skorygować deklarację na podatek od środków transportowych DT-1, w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności oraz przedłożyć stosowny dokument potwierdzający zaistniałą okoliczność.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane