Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub stałego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu zobowiązana jest wymeldować się. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać również podczas zameldowania w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKONANIA WYMELDOWANIA:

1) Osoba dokonująca wymeldowania – osobiście.

2) Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3) Wymeldowania pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Uwaga: zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).


2) Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport

- osoby małoletnie nieposiadające dokumentu tożsamości: odpis skrócony aktu urodzenia


3) Wymeldowanie przez pełnomocnika, dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania

- dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach- inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości


OPŁATY:

- Organ dokonujący wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego (opłata skarbowa - 17 zł)

- Z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata

- Za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu)

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Policach lub na rachunek bankowy:      
Bank Pekao SA II/O Szczecin 71  1240 3927 1111  0010 6012 9650

UWAGI:

1) Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego skutkuje równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

2) Termin realizacji: na bieżąco

3) Tryb odwoławczy: nie przysługuje

4) Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski Police, ul. Stefana Batorego 3, Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności, pok. 5 tel. 91 431-18-04; 91 431-18-05 

MELDUNEK PRZEZ INTERNET:

Formularz w formie dokumentu elektronicznego może być złożony przez osobę posiadającą numer PESEL. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć dodatkowo pełnomocnictwo.

Przy procedurze elektronicznej wymagany jest profil zaufany.


SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAŁOŻENIA PROFILU ZAUFANEGO

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)ZAŁĄCZNIKI:

DRUK: ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

DRUK: ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

DRUK: PEŁNOMOCNICTWO

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij