Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Procedura obejmuje dwa rodzaje wyjazdów: na pobyt stały i na pobyt czasowy dłuższy niż 6 miesięcy.
Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.
Zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały lub czasowy należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.
Za osobę małoletnią lub osobę  nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek zgłoszenia wyjazdu wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej”, (odrębny dla każdej osoby, również dziecka)
 
2)  Do wglądu:
- dowód osobisty lub paszport
 
3) Zgłoszenie wyjazdu przez pełnomocnika,  dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu
- dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
OPŁATY:
- Organ dokonujący zgłoszenia wyjazdu poza granice RP wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie potwierdzające dokonanie zgłoszenia wyjazdu (opłata skarbowa - 17 zł)
- Czynności zgłoszenia wyjazdu są wolne od opłat
- Za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu)
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Policach lub na rachunek bankowy:      
Bank Pekao SA II/O Szczecin 71  1240 3927 1111  0010 6012 9650
UWAGI:
1) Termin realizacji: na bieżąco.
2) Tryb odwoławczy: nie przysługuje.
3) Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski Police, ul. Stefana Batorego 3, Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności, pok. 5 tel. 91 431-18-04; 91 431-18-05 
ZGŁOSZENIE WYJAZDU PRZEZ INTERNET:
Formularz w formie dokumentu elektronicznego może być złożony przez osobę posiadającą numer PESEL. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć dodatkowo pełnomocnictwo.
Przy procedurze elektronicznej wymagany jest profil zaufany.
 
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
 
 
ZAŁĄCZNIKI:

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij