Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceZgłoszenie pobytu czasowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM


 • wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
 • dowód osobisty osoby meldującej się na pobyt czasowy,
 • ważny paszport (dotyczy osób zamieszkałych za granicą),
 • dowód osobisty właściciela lub najemcy lokalu,
 • Dokument stwierdzający prawo własności lokalu -  np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu. orzeczenie sądu, w przypadku dziedziczenia  - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (oplata skarbowa- 17 zł.

OPŁATY:

 • Nie pobiera się opłat za dokonywanie czynności meldunkowych
 • Opłata skarbowa

- opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności na pobyt czasowy – 17 zł.

     -za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł


Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Policach lub na rachunek bankowy:      
Bank Pekao SA II/O Szczecin 71  1240 3927 1111  0010 6012 9650

TERMIN REALIZACJI:
na bieżąco

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Wydział Spraw Obywatelskich - (pok. 5)
 • Kontakt: (91) 43-11-804 lub 91  43-11-805

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.


UWAGI:

 • Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Przez miejsce pobytu czasowego należy rozumieć przebywanie  poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
 • Osoba meldująca się ma obowiązek uzyskać na formularzu „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM”, potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osobą sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • Dokument stwierdzający prawo własności lokalu, najmu, spółdzielcze prawo do lokalu, akt notarialny Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy -wydane przez organ nadzoru budowlanego. – oryginały dokumentów.


PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 24 ust. 1,2 pkt. 1, ust.4, art. 25 ust. 2 ,ust. 3 i ust.4, art. 26, art. 27,art. 28,art. 30 ust.2, art. 32 ust.2,3,4 ustawy z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 29 września 2011 r.
  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania  formularzy stosownych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2016r. poz. 836 z późn. zm.)


Załącznik – druk „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM”

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij