Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceUdostępnianie danych osobowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

WNIOSEK UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY POLICE LUB Z REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW GMINY POLICE


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony formularz wniosku o udostępnienie danych osobowych,
 • dowody potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji (Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu)
   w przypadku ich braku informacja może być udzielona za zgodą osoby, której zapytanie dotyczy. Zasada ta nie jest stosowana do zapytań organów państwowych
  i instytucji realizujących zadania publiczne,
 • dowód uiszczenia opłaty za jednostkową informację

OPŁATY:

 • Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion
  i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Gminy Police lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Gminie Police wynosi 31,- zł.

Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane:
Urząd Miejski w Policach – na nr 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650
z zaznaczeniem "opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych".
Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

 

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Policach w punkcie kasowym banku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 - II piętro

lub na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA II 0/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin  
 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Kancelaria Urzędu Miejskiego w Policach (pok. 3c) 91 43-11-855
 • Kontakt: (091) 43-11-804 lub 43-11-805

TERMIN REALIZACJI:

 • Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gminy Police lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w Gminie Police uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną –w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.
 • Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców Poznania lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Poznaniu a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.
 • Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – (zazwyczaj w terminie do 14 dni).

PODSTAWA PRAWNA:

 • - ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r.  poz. 657 ze zm.),
 • - ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm),
 • - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2111 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1388 ze zm.),
 • - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 836 ze zm.),
 • - ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).
 • - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

TRYB ODWOŁANIA:

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załącznik – Wzór Wniosku o udostępnienie danych

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij