Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePozwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

 
Podstawa prawna:
art. 24-30 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 •  załączniki do wniosku:
 1.  Opinia właściwego miejscowo Komendanta Policji,
 2. Opinia właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,
 3. Opinia właściwego miejscowo Kierownika Pogotowia Ratunkowego,
 4.  Opinia właściwego miejscowo przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 5.  Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa zawierający:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  •  informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym podzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 6.  Regulamin obiektu wraz z z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
 7.  Program i regulamin imprezy masowej ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
 8. Informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacja o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informacja o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej,
 9. Informacja o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowych i informacyjnych,
 10. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
 11.  Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 12.  Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 13.  Polisa ubezpieczeniowa organizatora imprezy ubezpieczająca go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy, na którą wstęp jest odpłatny,
 14.  Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

Termin załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania nastąpi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
 
Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Police, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem strony (art. 130 § 4 kpa).
 
Uwagi:
wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Opinie: organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
Opłaty:
82 zł za zezwolenie  opłata na konto bankowe
PKO SA II Oddział Szczecin
  71 1240 3927 1111 0010 6012 9650
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria  Urzędu Miejskiego Police, pok.3cInformacja Tel. 91 43 11 811
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij