W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Rejestr danych kontaktowych

Wniosek o przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych osób fizycznych

I. PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019r. poz.2467)
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych (druk – załącznik) *
III. Złóż wniosek przez Internet:
Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
IV. Opłata skarbowa: brak
V. Termin i sposób załatwienia:
Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, której dane dotyczą, przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji, lub za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 1, 2 i 4 -8, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadający dostęp do rejestru danych kontaktowych, osobiście w siedzibie tego podmiotu.
Wniosek złożony w naszym Urzędzie realizowany jest niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach (pok. 5)
Kontakt: 91  43-11-804 lub 91  43-11-805
V. TRYB ODWOŁAWCZY: brak
VI. Inne informacje:
Dane w rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych są przetwarzane za zgodą osób, których dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym zawarty w rozdziale 3a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w celu ułatwienia, podmiotom wymienionym poniżej, kontaktu z osobami fizycznymi
w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób.  
Dane z rejestru danych kontaktowych udostępnia się w drodze teletransmisji danych:
  • organom administracji rządowej, organom kontroli państwowej i ochrony prawa, sądom, jednostkom organizacyjnym prokuratury, organom i jednostkom samorządu terytorialnego
  • jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym
  • samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
  • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia
  • państwowym lub samorządowym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych
  • uczelniom
  • podmiotom, które zawarły porozumienie z Ministrem Cyfryzacji w zakresie świadczenia usług na ePUAP lub korzystania z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego
  • organom wyborczym
  • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.
 
 

Załączniki

Wniosek pdf, 79 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane