W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Terminy płatności podatków i opłat

Informacja o terminach:

 • składania deklaracji:
  • - na podatek od nieruchomości, DN-1
  • - na podatek rolny, DR-1
  • - na podatek leśny, DL-1
  • - na podatek od środków transportowych (DT-1 i załącznik DT-1/A)
 • składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, IN-1 
 • składania wykazu w sprawie podatku od posiadania psów, IP-1
 • płatności podatków:
 1. Osoby prawne:
  1. DEKLARACJE
   • na podatek od nieruchomości DN-1 - do 31 stycznia każdego roku podatkowego
   • na podatek rolny DR-1 - do 15 stycznia każdego roku podatkowego
   • na podatek leśny DL-1 - do 15 stycznia każdego roku podatkowego
    (lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego)
  2. TERMIN PŁATNOŚCI
   • podatek od nieruchomości do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia 
   • podatek rolny:
    I rata do 15.03. każdego roku podatkowego
    II rata do 15.05. każdego roku podatkowego
    III rata do 15.09. każdego roku podatkowego
    IV rata do 15.11. każdego roku podatkowego
   • podatek leśny - do 15 każdego miesiąca
   • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 2. Osoby fizyczne:
  1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO: IN1
   • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
  2. TERMIN PŁATNOŚCI
   • podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:
    I rata do dnia 15 marca
    II rata do dnia 15 maja
    III rata do dnia 15 września
    IV rata do dnia 15 listopada
    lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego)
    w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 3. Opłata od posiadania psów:
  1. INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW IP-1
   • w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania obowiązku zapłaty.
  2. TERMIN PŁATNOŚCI
   • do 31 marca każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od powstania obowiązku zapłaty,
  3. WYSOKOŚĆ OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW
   • za każdego psa 70 zł - 35 zł jeśli jedynym źródłem dochodów jest renta lub emerytura. 
 4. Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne):
  1. DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DRUK DT-1) ORAZ ZAŁĄCZNIK O POSIADANYCH ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH (druk DT-1/A):
   • do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,
  2. TERMIN PŁATNOŚCI
   • I rata-15 luty,
   • II rata-15 września,
   • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
              1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego(I rata);do dnia 15 września danego roku (II rata);
                        2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
                            
  5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • opłaty uiszcza się z góry, bez odrębnego wezwania do zapłaty w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za ten sam miesiąc,
  • opłatę za styczeń oraz luty 2016 r. wyjątkowo należy uiścić w terminie do 20 lutego 2016 r.

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

           6. Płatność:

Wpłaty należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe, które są sukcesywnie wysyłane do podatników. Do czasu ich otrzymania wpłaty należy dokonywać:

Bank Pekao SA II o/Szczecin 57 1240 1111 0010 6013 0193


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane