Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceSPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC z działalności za okres od 2 września do 27 września 2016 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI

za okres  od 2 września 2016r. do 27 września 2016r.

 

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

 1. W związku z obchodami 70-lecia polskich Polic, przypadającymi w 2016 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się uroczystości jubileuszowe:

19 września - Koncert Galowy "A to Polska właśnie" w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

- 21 września - Konferencja Historyczna "70 lat polskich Polic", połączona z wystawą fotograficzną, obrazującą życie pierwszych, powojennych osadników naszego miasta i naszej gminy. Ekspozycję zawdzięczamy panu Stefanowi Marszałkowi, który zebrał unikatowe zdjęcia od pionierów ziemi polickiej i uzyskał ich zgodę na udostępnienie szerokiej publiczności. Dzięki temu Gmina wydała też album, który będzie trwałą i bezcenną pamiątką dla nas i następnych pokoleń. Serdecznie za to dziękuję.  Za przygotowanie uroczystości dziękuję pani Annie Ryl, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i pracownikom MOK,  pracownikom Wydziału Promocji  i Współpracy Zagranicznej z panią naczelnik Kamillą Turzyńską, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" i  prelegentom konferencji historycznej. W tym miejscu słowa uznania i podziękowania kieruję do pana Witolda Stefańskiego, naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury naszego Urzędu, za interesujący wykład o historii polickiego samorządu. Z okazji jubileuszu Wysokiej Radzie i wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzę dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.   Chciałbym zwrócić uwagę, że 70-lecie polskich Polic zbiega się w czasie z obchodami   1050 rocznicy Chrztu Polski i Rokiem Miłosierdzia.

2. 16 września wraz z panem Przewodniczącym Witoldem Królem i moim zastępcą Jakubem Pisańskim zaprosiłem media na konferencję prasową, której głównym tematem były konsultacje społeczne w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Policach. Poinformowaliśmy o szczegółach technicznych, ale też zaznaczyliśmy, że zależy nam na poznaniu opinii wszystkich mieszkańców gminy. Zwracam się także do Pań i Panów Radnych o osobisty udział i popularyzowanie konsultacji wśród mieszkańców. Im więcej osób wypowie się w tej sprawie, tym bardziej wiarygodny będzie to głos.  

 3. 19 września rozpoczęliśmy konsultacje społeczne, dotyczące budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Policach. Konsultacje potrwają do 7 października. Przeprowadzane są w formie ankiety. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy, bez względu na wiek. Ograniczeniem jest jedynie zdolność do wypowiadania własnego zdania. Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową: www.konsultacje.police.pl, gdzie można zapoznać się ze szczegółami.

 4. System oświaty wkrótce ulegnie kolejnym zmianom. Gimnazja zastąpi ośmioletnia szkoła podstawowa. Podobnie, jak niedawno z przedszkolami dla dzieci sześcioletnich, tak i teraz - gminom nie zagwarantowano potrzebnego czasu na reorganizację. Już od przyszłego roku szkolnego nie będzie naboru do gimnazjów. Dlatego w trybie pilnym opracowujemy nowe rozwiązania. Mamy dwie wstępne propozycje, ale każdy konstruktywny pomysł pań i panów Radnych przyjmiemy z wdzięcznością. W dużym skrócie:  wariant pierwszy to zachowanie obecnych granic rejonów i utworzenie fili szkół podstawowych w budynkach obecnych gimnazjów dla uczniów klas  7-8. Wariant drugi – to utworzenie w budynkach obecnych gimnazjów nowych szkół podstawowych z klasami od 1 do 8, ale będzie wtedy konieczna zmiana granic rejonów. W konsekwencji - niektóre dzieci będą miały znaczniej dalej do szkoły, niż obecnie. Spodziewamy się problemu z Gimnazjum nr 3, ale szukamy pomysłu na zagospodarowanie tej szkoły. W tej sprawie potrzebne będą konsultacje z powiatem polickim. Już dziś proszę rodziców o wyrozumiałość i zapewniam, że zrobimy wszystko, aby zmiany, do których jesteśmy zmuszeni,  były dla dzieci jak najmniej dotkliwe.

 5. 6 września wraz z panem Przewodniczącym Witoldem Królem podpisałem w imieniu Gminy Police porozumienie z Powiatem Polickim na realizację zadania: „Prowadzenie przez Powiat Policki ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach”. Podpisanie dokumentu odbyło się podczas Forum Samorządowego  Powiatu Polickiego.

6. Z uwagi na możliwość zakupu pojazdu służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Policach, finansowanego w połowie przez Komendę Główną Policji w Warszawie, przekazałem kwotę 31.157,00 zł na ten cel. Warunkiem przystąpienia Komendy Powiatowej do przetargu jest bowiem pozyskanie środków finansowych na drugą połowę kosztów. Wkład z naszej strony ułatwi Komendzie rozmowy z innymi samorządami o uzupełnieniu brakującej kwoty. Chodzi o samochód Opel Combi typu Kombi-Van z pomieszczeniem do przewozu osób zatrzymanych. Pojazd kosztuje 102.314,00 zł. Policjanci muszą zebrać 51.157,00 zł. Komenda Powiatowa Policji w Policach wraz z podległym komisariatem w Mierzynie użytkuje 28 pojazdów służbowych. Są one w dużym stopniu wyeksploatowane i często ulegają awariom. Nowy samochód zdecydowanie poprawi skuteczność działań policjantów, a tym samym - podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

 7. 10 września uczestniczyłem w otwarciu jubileuszowych, 25 Targów Osiągnięć w Pasewalku, Partnerskim Mieście Polic.  Gmina Police uczestniczy w nich od wielu lat. Nasze stoisko było także i w tym roku. Z okazji do zaprezentowania swojej oferty na jednej z największych tego typu imprez gospodarczych na polsko-   niemieckim pograniczu skorzystało wielu polskich przedsiębiorców. Ogółem uczestniczyło ponad stu wystawców.  Na scenie zaprezentowały się między innymi zespoły z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i policcy sportowcy. Uczestnikom z Polic dziękuję za godne reprezentowanie naszej gminy.

  8. 22 września, w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, został zorganizowany Europejski Dzień Współpracy, z udziałem  przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu  Interreg VA w Löcknitz. Omawialiśmy zagadnienia, związane ze wspólnym  aplikowaniem o środki z Unii Europejskiej.  

9. W tym roku obchodzimy 25-lecie podpisania „Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.” 23 września uczestniczyłem w spotkaniu, poświęconym tej rocznicy, zorganizowanym w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Wspólnie ze mną Gminę Police reprezentowali także Przewodniczący  Rady Miejskiej Witold Król i mój zastępca Maciej Greinert.

a

10. Informacje o przetargach z ostatnich tygodni:


- Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę Ścieżki Edukacyjnej pod nazwa Energia Wokół Nas dla Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Na ścieżce znajdą się m.in.: dwie czasze paraboliczne, wahadło sprzężone, widmo gazów, odbicie i załamanie światła, globus magnetyczny, koło Maxwella , makieta elektrowni atomowej, makieta elektrowni węglowej, plansze edukacyjne, ekorowery. Wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę Perfekt Instal Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie. Cena oferty - 195 878, 37 zł. Termin wykonania zamówienia: najpóźniej 28 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy.


- Rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę drogi gminnej w m. Niekłończyca. Etap I. Wpłynęło 5 ofert. Jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne LECH - POLAND Spółka Jawna  Leszek i Bożena Szaciło z siedzibą w Szczecinie, z ceną ofertową 410 658, 51 zł.  Termin wykonania zamówienia: do  30 listopada 2016r.


- Rozstrzygnęliśmy przetarg na modernizację boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach.   Zostanie  wymieniona nawierzchnia boiska, zbudowany piłkochwyt wolnostojący, wyremontowane murki i siedziska.  Wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę firmy  PARTNER Zbigniew Uszyński    sp. komandytowa  z siedzibą w Szczecinie, z ceną 259 000,00. Termin wykonania zamówienia: do 28 października 2016r.


- Rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę boiska sportowego na terenie kompleksu rekreacyjno-plażowego w Trzebieży. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska sportowego obejmująca wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 48m x 29m, wymianę piłkochwytów, wyposażenie w elementy małej architektury. Wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: KS Usługi Ogólnobudowlane  Koza Szymon  z siedzibą w Gryfinie,  z ceną ofertową  317. 955,00 zł. Wymagany termin wykonania zamówienia  –   31 października 2016 roku.


- Rozstrzygnęliśmy przetarg na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach. Zgłosiło się trzech oferentów, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ELJOT Jacek Luterek  z siedzibą w Szczecinie, z ceną:  153.750,00 zł. Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2016 r.
Więcej o przetargach – w Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.police.pl


 11. W związku z tym, że wkrótce rozpocznie się remont hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Siedleckiej w Policach, zaplanowane w tym obiekcie zajęcia i rozgrywki sportowe zostaną przeniesione do innych obiektów sportowych na terenie gminy. Szczegóły ustalane są indywidualnie z użytkownikami hali. Remont potrwa prawie rok,  tj. do 31 sierpnia 2017 roku. Obejmie gruntowną modernizację sali sportowej i części administracyjno-usługowej, a także całkowitą przebudowę funkcjonalno-przestrzenną  pozostałej części budynku. Na 30 września, czyli na najbliższy piątek, zaplanowaliśmy rozstrzygnięcie przetargu na to zadanie.

 12. W związku ze zbliżającymi się świętami: Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym,  przypadającymi 1 i 2 listopada, wydałem zarządzenie zezwalające na handel kwiatami i zniczami poza targowiskiem gminnym w okresie od 29 października do 2 listopada 2016 r. Na terenie cmentarza komunalnego oraz na ul. Tanowskiej przed cmentarzem, uprawnienie do handlu na wyznaczonych działkach będą miały osoby wyłonione w przetargu organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W pozostałych, wyznaczonych miejscach, handlować można po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty w Urzędzie Miejskim lub u sołtysa.

 13. 9 września Aleksander Doba skończył 70 lat. Z okazji jubileuszu zostało zorganizowane spotkanie w Szczecinie, w trakcie którego nasz wybitny kajakarz i Honorowy Obywatel Gminy Police, otrzymał w prezencie m.in. przyczepkę do przewozu kajaka i tablice rejestracyjne ze swoją datą urodzin. W imieniu mieszkańców  naszej gminy, wspólnie z panem Przewodniczącym Witoldem Królem i Wydziałem Promocji i Współpracy Zagranicznej, złożyłem jubilatowi najserdeczniejsze życzenia.  Pan Aleksander zamierza w maju 2017 roku podjąć drugą próbę przepłynięcia Oceanu Atlantyckiego z Ameryki do Europy. Gmina Police, w miarę możliwości, wspiera finansowo jego przedsięwzięcia.

14.  10 września na dziedzińcu Gimnazjum nr 3 w Policach odbył się X Piknik Organizacji Pozarządowych, organizowany przez Urząd Miejski w Policach, oraz V Festyn „Dzień Starego Miasta”, organizowany przez Radę Osiedla nr 2 przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

15. 22 września obchodziliśmy Dzień bez Samochodu. Z tej okazji zawarłem z Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka z o.o. porozumienie, efektem którego było  zwolnienie pasażerów Linii Samorządowej i Linii Działkowej z opłat za przejazdy w tym dniu.

16. Od pierwszego stycznia 2017 roku obowiązywać będą w naszej gminie nowe, wyższe o 10% stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych. Podstawą do nowej regulacji jest uchwała  Nr XXXVII/282/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Police w latach 2014-2018.

17. W związku z utrudnieniami, jakie wynikają z prowadzonych remontów Urzędu Miejskiego przy ul. Batorego 3 i ulicy Grunwaldzkiej w Policach, chciałabym po raz kolejny przeprosić za niedogodności i prosić o cierpliwość. Przeprowadzenie tych prac to konieczność.  Po ich zakończeniu znacznie podniesie się komfort zarówno w załatwianiu spraw w Urzędzie, jak i w poruszaniu się po drodze. Zakończenie  remontu urzędu planowane jest na koniec października, a ulicy Grunwaldzkiej na koniec września. Za wyrozumiałość - dziękuję.

18. Z przykrością informuję, że 22 września odszedł na zawsze śp. Jerzy Leszczyński, wieloletni dyrygent polickiego chóru Maria Cantat i kierownik artystyczny Zespołu Folklorystycznego „Balbiny”, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Był uzdolnionym muzykiem i poetą. Przez wiele lat pracował w Zakładach Chemicznych „Police”. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dziś, rozpocznie je msza św. o godz. 12:00 w kościele p.w.  św. Kazimierza Królewicza w Policach. Rodzinie zmarłego składam najszczersze wyrazy współczucia. 

Dziękuję za uwagę.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij