W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zarządzenie Nr 38/04 Burmistrza Gminy Police z dnia 9 lutego 2004 roku

Zarządzenie Nr 38/04
Burmistrza Gminy Police
z dnia 9 lutego 2004 roku

w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej


Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
            § 1.1. Powołuję gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, zwaną dalej „komisją”, działającą przy Burmistrzu Gminy Police.
            2. Regulamin działania komisji określa odrębne zarządzenie.
 
            § 2.1. Do komisji powołuję czterech członków:
1)     Pana mgr inż. arch. Kazimierza Stachowiaka,
2)     Panią mgr inż. arch. Małgorzatę Cymbik,
3)     Panią mgr Barbarę Ankutowicz,
4)     Pana mgr inż. Wiesława Makay.
            2.  Na przewodniczącego komisji powołuję:
Panią Małgorzatę Cymbik.
 
            § 3. Wynagrodzenie za wypracowanie jednej ważnej opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, dla terenów położonych w gminie Police, ustala się wg niżej wymienionych stawek:
1)   dla członka komisji:
a)       w przypadku projektu obejmującego obszar o powierzchni do 50ha włącznie:
400 zł brutto (słownie: czterysta złotych),
b)       w przypadku projektu obejmującego obszar o powierzchni powyżej 50ha:
550 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).
2)  dla przewodniczącego komisji:
a)      w przypadku projektu obejmującego obszar o powierzchni do 50ha włącznie:
500 zł brutto (słownie: pięćset złotych),       
b)      w przypadku projektu obejmującego obszar o powierzchni powyżej 50ha:
650 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych).
 
§ 4. W przypadku, gdy członek komisji ma siedzibę poza Powiatem Polickim I Gminą Szczecin, przysługuje mu dodatkowo podwyższenie kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, o kwotę stanowiącą refundację kosztów dojazdów na posiedzenia komisji, wg indywidualnej kalkulacji.
 
            § 5. Wysokość stawek wynagrodzenia za wydanie opinii do innych opracowań niż wymienione w § 3 określi odrębne zarządzenie.
 
   § 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane