W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

ZARZĄDZENIE NR 96/03 Burmistrza Gminy Police z dnia 11 lipca 2003 roku

ZARZĄDZENIE NR 96/03
Burmistrza Gminy Police
z dnia 11 lipca 2003 rokuw sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121 poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 113 poz. 984, z 2003 Nr 7 poz. 78) Burmistrz Gminy Police postanawia, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Załącznik do
ZARZĄDZENIA NR 96/03
Burmistrza Gminy Police
z dnia 11 lipca 2003 roku


Wymagania jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, musi spełniać następujące wymagania:
 1. posiadać samochodowy środek transportu umożliwiający przewożonym zwierzętom przyjęcie naturalnej pozycji stojącej lub leżącej, z zadaszeniem i ścianami zabezpieczającymi zwierzęta przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, z podłogą zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny w czasie transportu,
 2. posiadać wyznaczone (zadaszone i ogrodzone) miejsce w którym będą przebywały bezdomne zwierzęta pochwycone na terenie gminy Police, w czasie gdy ich dostarczenie do schroniska dla zwierząt nie będzie możliwe (pora nocna, dni wolne od pracy),
 3. na terenie wyznaczonych miejsc czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt, zabrania się przetrzymywania bezdomnych zwierząt które zostały pochwycone poza terenem gminy Police,
 4. posiadać niezbędny sprzęt do wyłapywania zwierząt, który nie może stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia,
 5. zapewnić opiekę weterynaryjną w przypadku pochwycenia zwierzęcia okaleczonego lub chorego,
 6. zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonania usług w zakresie świadczenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 7. przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać decyzję Burmistrza Gminy Police zezwalającą na prowadzenie usług w zakresie świadczenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 8. przestrzegać wszystkich innych przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk a także spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części musi spełniać następujące wymagania:
 1. powstanie oraz funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska, a także spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części musi odbywać się na terenie nieruchomości która została wyznaczona do wymienionej działalności w trybie przepisów ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717),
 2. przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać decyzję Burmistrza Gminy Police zezwalającą na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska także spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części,
 3. przestrzegać wszystkich innych przepisów prawa dotyczących powstania i funkcjonowania schroniska dla zwierząt, grzebowiska, także spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.
UZASADNIENIE


Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) nałożyła w art. 7 ust. 3 na Burmistrza Gminy Police obowiązek określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Niniejsze zarządzenie określa w/w wymagania.

Powiadom znajomego