W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 stycznia 2015 roku.

Protokół Nr 3/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Policach

w dniu 20 stycznia 2015 roku

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.

5. Wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia komisji.

Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu; p. Witold Stefański oraz Dyrektor OSiR w Policach p. Waldemar Echaust.

Ad. 1 .

Posiedzenie otworzył i przywitał przybyłych członków Komisji oraz gości przewodniczący p. Władysław Kosiorkiewicz, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum – w posiedzeniu Komisji brali udział wszyscy członkowie.

Ad.2.

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.

Ad.3.

Do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wniesiono uwag i został przez Komisję przyjęty.

W związku z brakiem wiedzy w sprawie wyboru podmiotów, które dostały dotacje w zakresie realizacji zadań porządku publicznego oraz ich wysokości członek Komisji Zygmunt Kołacki zadał p. Naczelnikowi Wydz. OK W. Stefańskiemu następujące pytania:

1. Dlaczego przedstawiciel Komisji nie bierze udziału w pracach Komisji Konkursowej?

2. Jakie kryteria oprócz wymienionych w uzasadnieniu Komisja Konkursowa bierze pod uwagę?

3. Kto stanowi skład Komisji Konkursowej?

Pan Naczelnik Wydz. OK W. Stefański udzielił szczegółowych informacji, stwierdzając, że komisję konkursową powołuje Burmistrz Gminy – tak stanowi prawo, jednocześnie zaznaczył, że uczestnictwo w komisji konkursowej członka Komisji OKiS mogło by doprowadzić do konfliktu interesów, bo członkowie komisji reprezentują różne stowarzyszenia.

Kryteria przyznawania dotacji stanowi uzasadnienie do zarządzenia, które zostało przedstawione. Członkowie komisji zwrócili uwagę, że w przyszłości należy szczegółowo przeanalizować zasadność przyznawania dotacji niektórym podmiotom w tej wysokości oraz zasięgnąć opinii, czy faktycznie biorą udział w zmaganiach sportowych. Członkowie komisji zwrócili uwagę panu Naczelnikowi, aby w przyszłości powiadomić komisję OKiS przed przekazaniem informacji o wysokości dotacji stowarzyszeniom i innym podmiotom.

Następnie udzielono głosu p. Waldemarowi Echaustowi, który został zaproszony, aby przedstawić działania OSiR dotyczące naprawy oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Piaskowej. Założenia, które przedstawił pan dyrektor są działaniami na przyszłość, na które należy pozyskać środki. Przewodniczący Komisji p. Kosiorkiewicz zaproponował działanie natychmiastowe, przedstawił propozycję, jaką zaproponowała firma REMECH, która w ramach promocji wykona wszystkie prace łącznie ze sprzętem i obsługą wyspecjalizowanych pracowników, a kosztem OSiR będzie zakup niezbędnych materiałów.

Ad.4

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami jakie wpłynęły na posiedzenie, a dotyczą następnej sesji Rady Miejskiej. Komisja nie wniosła żadnych uwag.

Ad.5.

Komisja wnosi, aby w ramach przesunięć budżetowych zabezpieczyć środki na:

1. Wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Piaskowej.

2. Wykonanie ogrodzenia boiska trawiastego w Tanowie.

3. Wymianę okien na siłowni.

A także:

4. Zwiększyć środki budżetowe na potrzeby realizacji zadań organizacji pozarządowych oraz podmiotów w zakresie zadań pożytku publicznego o 15 %.

5. Zabezpieczyć udział członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy projektowaniu modernizacji Hali Sportowej przy ul. Siedleckiej.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.Protokołował:

Z. Kołacki

Przewodniczący Komisji

Władysław Kosiorkiewicz

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane