W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 22 czerwca 2015 roku

Protokół Nr 9/2015

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 22 czerwca 2015 roku

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

5. Omówienie gospodarki odpadami komunalnymi - Wydział Gospodarki Odpadami (GO).

6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brali wszyscy członkowie.


Ad.2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 25.05.2015r.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad IX sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25.06.2015r.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024 oraz projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Anna Szostak, Naczelnik Wydziału Urbanistyki  i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police, pn.: "Centrum".

 Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.


Komisja zaopiniowała:

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2014.

W głosowaniu za przyjęciem - 5 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 3.

- uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.

W głosowaniu za przyjęciem - 5 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 3.


Zaproszona na posiedzenie Pani Barbara Olonko, Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej przedstawiła wyjaśnienia odnośnie pkt 8 zawiadomienia mieszkańców budynku przy ul. Przyjaźni 2 w Policach skierowanego do Prokuratury Szczecin Zachód, które dotyczyło zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu.

Radny Rady Miejskiej Michał Rajewski zaproponował zaproszenie na jedną z najbliższych Komisji członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Przyjazny Dom" celem wyjaśnienia wątpliwości i niejasności dotyczących sprawy.

 

Ad.5

Zaproszona na posiedzenie Pani Anna Zielińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki  Odpadami przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Police. Stwierdziła, że obecny system ze względu na zmniejszenie się liczby mieszkańców, którzy pozostają w ewidencji staje się coraz mniej wydolny. Poinformowała obecnych, że ściągalność opłat na terenie gminy jest na dobrym poziomie, natomiast w samym mieście Police sytuacja jest gorsza. W związku z narastającym problemem Pani Naczelnik poinformowała, że w dniu 26.06.2015r. planowane jest spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Policach z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Szczecinie, na którym będzie konsultowana i omawiana sprawa dotycząca systemu opłat za odpady.

W trakcie dyskusji Radny Rady Miejskiej Michał Rajewski zwrócił uwagę na konieczność uszczelnienia systemu opłat w kwestii dotyczącej szczególnie firm oraz ogródków działkowych.

W związku z poważnym i złożonym problemem oraz brakiem, na obecnym etapie prac konkretnych propozycji zmian, Komisja wyraża gotowość podjęcia dyskusji z Panem Burmistrzem na temat systemu gospodarowania odpadami w zakresie regulacji kosztowej.   

Jednocześnie Komisja wnosi o:

- bieżące informowanie na  temat planowanych zmian w systemie opłat za odpady;

- bieżące przedstawianie informacji na temat postępu prac związanych ze zmianą systemu opłat za odpady.

 

Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji:

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza  Ufniarza z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie narastającego problemu z dzikami;

- wyjaśnieniem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej odnośnie zawiadomienia mieszkańców budynku przy ul. Przyjaźni 2 w Policach skierowanego do Prokuratury Szczecin Zachód;

- prośbą przedstawiciela firmy Magnus-Tech Sp. z o.o. o analizę planowanej inwestycji w kontekście zapisów uchwały Nr XXX/239/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- danymi statystycznymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie polickim za miesiąc kwiecień 2015 roku przygotowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Andrzeja Rogowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie utrzymania czystości na dwóch rondach w Policach;

- informacją od Pana Tomasza Kopocińskiego w sprawie oznaczeń na przejściu dla pieszych na ulicy Piaskowej;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza  Ufniarza z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zdjęcia tablic ograniczających do 2 godzin postój na parkingu przy nowym kościele;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Adama Sobczyka z dnia 27 maja 2015r. w sprawie działalności prowadzonej przez firmę Eko Safe S.A.;

- odpowiedzią Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury udzielonej przedstawicielowi firmy Magnus-Tech Sp. z o.o. w sprawie interpretacji zapisów w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego;

- uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2014 roku.


 Ad. 7

Pani Grażyna Pawłowska Radna Rady Miejskiej poinformowała, że mieszkańcy Niekłończycy zwrócili się
z wnioskiem o budowę w tej miejscowości nowej drogi. Budowa ta  według mieszkańców, może być sfinansowana z oszczędności powstałej dzięki dofinansowaniu inwestycji budowy ścieżki rowerowej w Policach przez Urząd Marszałkowski.


Ad. 8

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.Protokołował :                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin Michalak     

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane