W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 16/2015 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach w dniu 16 grudnia 2015 roku

 

Protokół Nr 16/2015

z posiedzenia Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku  Publicznego

Rady Miejskiej w Policach w dniu 16 grudnia 2015 roku

 

 


Dnia 16 grudnia 2015r. odbyło posiedzenie Komisji w  niepełnym składzie, ponieważ nieobecny był Pan Adam Sobczyk.


Przewodnicząca Komisji Pani Zofia Hlek przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty przez komisję jednogłośnie.


         Zaproszony gość  Pan Jerzy Moroz Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówił szczegółowo dwa  projekt uchwały. Pierwszy  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. i drugi w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.  Omawiając pierwszy projekt przedstawił Komisji cele Programu, stan problemów w Gminie Police, wyniki analiz, wnioski z tych analiz,  zadania własne Gminy i metody działań oraz harmonogram działań z preliminarzem wydatków. Natomiast omawiając drugi projekt uchwały przedstawił Komisji diagnozę problemu uzależnień, zdiagnozowane obszary, cele, szczegółowy opis zadań oraz harmonogram działań i preliminarz wydatków.

         W dyskusji  członkowie Komisji zabierali głos na temat problemów w swoich środowiskach, przyczynach ich powstawania oraz skutkach,  które występują na terenie Gminy Police. Dyskutowano także o słuszności tworzenia  Świetlic Środowiskowych i Klubów  Młodzieżowych, wyposażenia ich w niezbędny sprzęt, prowadzenia odpowiednich metod wychowawczych przez wykwalifikowanych opiekunów.  


         Komisja omówiła także pozostałe projekty uchwał:  w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015, ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2016 rok, uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, uchwalenia budżetu gminy Police na rok 2016, ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2016 rok, ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego -Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach na 2016 rok, zmieniającej uchwałę w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków, wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Policach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, ustanowienia pomników przyrody, zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego w Policach Szkoły Filialnej w Przęsocinie, zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym.


         Komisja  zapoznała się również z pismami, które do niej wpłynęły.


  Protokołowała:                                                                Przewodnicząca Komisji                                            

K. Seweryńczyk

                                                                                            Zofia Hlek

Powiadom znajomego