W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach w dniu 17 czerwca 2015 roku

Protokół Nr 9/2015

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego Rady Miejskiej w Policach

w dniu 17 czerwca 2015 roku


Dnia 17 czerwca 2015r. odbyło posiedzenie Komisji w  pełnym składzie.


Przewodniczący Komisji Pani Zofia Hlek przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.


  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Zaproszenie Pana Janusza Zagórskiego Skarbnika Gminy Police w celu omówienia projektu uchwały
    w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024 oraz w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na 2015 rok.  
  5. Omówienie pozostałych projektów uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Policach.
  1. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Komisji.
  2. Sprawy różne, wolne wnioski.
  3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.             

 Zaproszony gość  Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy Police omówił projekty uchwał w następujących sprawach:


1. Zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024.

Przedsięwzięcia obejmują wydatki  bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania. W wydatkach bieżących wykreślono przedsięwzięcie pod nazwą Mały Mistrz w związku z nieprzystąpieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego do dalszego współfinansowania. Natomiast 
w wydatkach majątkowych  wykreślono przedsięwzięcie pod nazwa Przebudowa pomieszczeń w  budynku przy ul. Licealnej, w związku z brakiem dofinansowania oraz w przedsięwzięciu pod nazwą Rozbudowa cmentarza komunalnego zmniejszono limit wydatków o kwotę 50 tys. zł, ponieważ nie ma jeszcze sprecyzowanych możliwości nabycia działki  od Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Trzebież.


2. Zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

Dokonano zwiększeń wydatków  na salę gimnastyczna, (SP nr 2), na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli z innych gmin, na zakup kociołków (Przedszkole nr 8), na remont  i zakup miksera (Przedszkole nr 9), na zakup zmywarki (Przedszkole nr 10), na zakup i montaż pieca (Przedszkole
w Tanowie), na usunięcie szkód przez zalanie (Gimnazjum nr 1), na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy stadionu (ul. Siedlecka), na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin w przedszkolach (nr 1, 5, 6, 10, 11, w Tanowie i w Trzebieży), na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę ul. Grunwaldzkiej.

Dokonano zmniejszeń,  w budżecie SP nr 1 i SP nr 8 z powodu braku dofinansowania (,,Mały Mistrz”), ze środków zaplanowanych w Przedszkolu nr 1, 5, 6, 10, 11, w Tanowie i Trzebież na uczęszczanie dzieci  do Przedszkoli w innych Gminach,  w wydatkach na inwestycje w związku z rezygnacją rozbudowy schroniska przy ul. Licealnej oraz cmentarza komunalnego z powodu braku możliwości nabycia działki, w wydatkach bieżących OPS na projekt GPS w związku ze zmianami o dofinansowanie


Komisji omówiła także pozostałe projekty uchwał dotyczące powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników,  udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na przebudowę ul Grunwaldzkiej, przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania oraz nabycia nieruchomości, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania pod nazwą ,, Centrum”, zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2014, udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.


W dyskusji członkowie zabierali głos na temat pływalni dla osób niepełnosprawnych  i spotkaniu na temat kosztów utrzymania obiektu (Szkoła Biała), monitoringu w Policji oraz przebiegu remontu pomieszczeń przy
ul. Tanowskiej na potrzeby Straży Miejskiej.


Komisja postanowiła zaprosić na dzień 1 lipca na godzinę 13.30  Pana Krzysztofa  Kuśnierza Naczelnika Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego, celem przedstawienia nakładów inwestycyjnych związanych z budową i  remontem monitoringu w Powiatowej Policji w Policach.,


Protokołowała:

K. Seweryńczyk

                                                                                  Przewodnicząca Komisji


                                                                                            Zofia HlekJPP

Powiadom znajomego