W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół nr 16/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 17 listopada 2015r.

Protokół nr 16/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Policach
w dniu 17 listopada 2015r.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Stosownie do uchwały Rady Miejskiej nr XII/112/2015, przeprowadzenie kontroli w sołectwie Dębostrów w dniu 05.11.2015r. w obecności Sołtysa – kontynuacja prac.
 5. Kontrola działalności Burmistrza Polic w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Oświaty i Kultury – kontynuacja prac.
 6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję RM.
 7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
 8. Analiza procesów postępowania z interpelacjami Radnych w 2015 r.
 9. Analiza projektu budżetu Gminy Police na rok 2016.
 10.  Przygotowanie opinii Komisji Rewizyjnej o projekcie budżetu na rok 2016.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył pan Andrzej Rogowski – przewodniczący Komisji, na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji.

 

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad 3.

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji poprosił na spotkanie Skarbnika Gminy Police pana Janusza Zagórskiego oraz Sekretarz Gminy Police panią Agnieszkę Komor, w celu potwierdzenie i przedstawienie dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej organizacji wycieczki dla mieszkańców sołectwa Dębostrów oraz przedstawienie wniosków do budżetu na rok 2016, w zakresie wydatków inwestycyjnychi bieżących Sołectwa Dębostrów.

Z informacji otrzymanych wynika, że umowę z firmą transportową zawarła Gmina Police, natomiast organizacja wycieczki była w gestii Sołtysa. Właściciel firmy autokarowej próbował kontaktować się z Sołtysem, lecz niestety bez rezultatów. Fakturę rozliczeniową dostarczyła i opisała pani Maria Matczak członek Rady Sołeckiej, zatem Sołtys nie wywiązał się ze swoich obowiązków, nie dopełnił formalności i nie potwierdził przeprowadzenia wycieczki.

W odpowiedzi na pytanie w temacie wniosków do budżetu na rok 2016, pani Sekretarz poinformowała, iż na jej wyraźną prośbę, Sołtys Dębostrowa złożył wniosek w zakresie wydatków bieżących, natomiast wniosków w zakresie wydatków inwestycyjnych nie przedstawił. Ponadto do chwili obecnej nie rozliczył przyjętej wpłaty za miesiąc październik (wpłynęła w dniu 08.10.2015r.) w kwocie 117 złotych.


Ad. 5.

Komisja zapoznała się i analizowała dokumtację dotyczącą realizacji zadań będących w zakresie funkcjonowania Wydziału Oświaty i Kultury. Do powyższego uwag nie wniesiono.


Ad. 6.

Członkowie Komisji dokonali analizy projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

Ad. 7.

Członkowie Komisji zapoznali się z pismami. które wpłynęły na obrady Komisji.


Ad. 8.

Członkowie komisji wnioskują do Przewodniczącego Rady Miejskiej o przedstawienie analizy procesów postępowania z interpelacjami Radnych Rady Miejskiej w Policach.


Ad. 9.

Analiza projektu budżetu Gminy Police na rok 2016, przełożona na kolejne posiedzenie komisji.


Ad. 10.

Przygotowanie opinii Komisji Rewizyjnej o projekcie budżetu na rok 2016, przełożone na kolejne posiedzenie komisji.

Ad. 11.

Członkowie komisji wnioskują do Przewodniczącego Rady Miejskiej o przedstawienie analizy procesów postępowania z interpelacjami Radnych Rady Miejskiej w Policach.

 

Ad. 12.

Przewodniczący komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.

 

Na tym posiedzenie zakończono.Protokołował                                                  Przewodniczący Komisji

Andrzej Rogowski                                                             

                                                                            Andrzej Rogowski

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane