W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 12/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 11 sierpnia 2015 r.

Protokół Nr 12/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Policach
w dniu 11 sierpnia 2015 r.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Kontynuacja prac Komisji w sprawie skargi na działania Burmistrza Polic, złożonej przez ................. oraz wysłuchanie zaproszonych gości.
  5. Analiza realizacji umów śmieciowych w zakresie: organizacji PSZOK, ewidencji odpadów oraz kontroli deklaracji opłat za wywóz nieczystości.
  6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ad. 1.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył pan Andrzej Rogowski – przewodniczący Komisji, na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji.

 

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad 3.

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą skargi na działania Burmistrza Polic, złożoną przez Pana .................., reprezentującego firmę .....................oraz po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanych stron, uznają jednogłośnie powyższą skargę za bezzasadną.


Uzasadnienie:

W dniu 24 kwietnia 2015 dokonano kontroli w ..............................w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami. W dniu przeprowadzenia kontroli sporządzono protokół, do którego strony po zapoznaniu się
z treścią nie wniosły uwag. Ponadto pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach przedstawił podstawy prawne w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie obowiązującej sprawozdawczości i prowadzonej ewidencji odpadów.

Pan ..................zrelacjonował przebieg przeprowadzonej kontroli i stwierdził, że podstawowym problemem jest nieczytelnie sporządzony protokół oraz brak informacji zapowiadającej - 14 dni - zapowiadającej przeprowadzenie kontroli.


Członkowie Komisji Rewizyjnej na podstawie powyższego uznali jednogłośnie, iż Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska reprezentujący Burmistrza Polic zapoznał zainteresowanego z treścią protokołu, dokonując odczytu, na którym Pan .................złożył podpis.

Ponadto wykonując czynności służbowe działał zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Środowiska,
w szczególności w oparciu o Dz. U. z 2013 r. poz. 1231 z późn. zm.


Podstawą prawną do wykonywania ww. czynności jest między innymi art. 379 pkt 3 ppkt 1, Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1)    wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

tym, samym uznajemy skargę na działalność Burmistrza Polic za bezzasadną.

 

Ad. 5.

Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją umów śmieciowych w zakresie: organizacji PSZOK, ewidencji odpadów oraz kontroli deklaracji opłat za wywóz nieczystości. Przewodniczący zreferował treść artykułu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów” Przegląd Komunalny nr 6/2015.

 

Ad. 6.

Przewodniczący komisji zapoznał pozostałych członków z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Po zapoznaniu się z projektami uchwał, komisja do powyższego nie wnosi uwag.


Ad. 7.

Członkowie Komisji zapoznali się z pismami. które wpłynęły na obrady Komisji.


Ad. 8.

Komisja za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie skargi złożonej przez Pana ................... pod obrady sesji w dniu 25 sierpnia 2015r. Wnioskuje, jednocześnie, aby uzasadnienie skargi w formie projektu uchwały przygotować w oparciu o dokumentację przekazaną do Komisji Rewizyjnej oraz zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem w punkcie 4 i przepisami prawa.

 

Ad. 9.

Wolnych wniosków nie stwierdzono.

 

Ad. 10.

Przewodniczący komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.Protokołował

Andrzej Rogowski                                          Przewodniczący Komisji


                                                                            Andrzej Rogowski

 


 

ZP

Powiadom znajomego