W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr VII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Wersja strony w formacie XML

 

Protokół Nr VII/2015

 

z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 28 kwietnia 2015 roku
- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                             - 21


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                   - 20

  nr 3 do protokołu


- nieobecnych (Mirosława Butrym))                                                                       -  1


         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRAD


Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący  Rady W. Król  otworzył  VII sesję Rady Miejskiej w Policach.  Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 19 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.


Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący W. Król zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dot. sprawozdania z działalności OPS za rok 2014. Zaproponował, aby sprawozdanie umieścić w punkcie 17 porządku obrad, a następnie zarządził głosowanie nad wprowadzeniem sprawozdania do porządku obrad, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.


W dalszej kolejności Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad?


Radny M. Różycki zaproponował wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenie odpowiedzi na interpelację dotyczącą przyjmowania interesantów w wydziale spraw obywatelskich.


Burmistrz Wł. Diakun stwierdził, iż – „są trudności lokalowe, ale staramy się aby wszystkie sprawy były załatwiane szybko i kompetentnie. Patrzymy jednak na to, że mamy wielkie trudności z lokalizacją, mimo to chcemy, aby przebiegało to sprawnie ku zadowoleniu osób przychodzących do wydziału spraw obywatelskich”.

Przewodniczący W. Król zaproponował, aby tę sprawę szerzej omówić w punkcie interpelacje i zapytania radnych.


Radny M. Różycki wyraził zgodę.

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.


Przewodniczący W. Król odczytał porządek obrad, a następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, które przedstawia się następująco:

za – 18 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się – 0


Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.


W glosowaniu wzięło udział 18 radnych


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
 4. Złożenie ślubowania przez radnego.
 5. Rozpatrzenie uwag do protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 31 marca 2015 roku.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   na 2015 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015 - 2024.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej” i zawarcia porozumienia międzygminnego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 3 Jasienica w Policach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 6 Księcia Bogusława X w Policach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Police.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 6 Biblioteki
   im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach oraz przekształcenia Filii nr 8 Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Filię Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2015 rok.
  10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok.
  11. Sprawozdanie z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach za rok 2014.
  12. Interpelacje i zapytania radnych.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.


                                                                    Porządek obrad stanowi

                                                                   załącznik nr 5 do protokołu

 

 

 

Pkt – 3 - Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.


Przewodniczący W. Król  odczytał postanowienie Komisarza Wyborczego, które w dniu 15 kwietnia 2015 roku wpłynęło do urzędu. Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Policach przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 roku – mandat radnego uzyskał Artur Michał Echaust.


Następnie Przewodniczący w. Król  wręczył radnemu Arturowi Echaustowi zaświadczenie o wyborzePkt – 4 - Złożenie ślubowania przez radnego.

 

Przewodniczący W. Król odczytał rotę ślubowania dla radnego Artura Echausta (treść roty stanowi załącznik  nr 6 do protokołu)


Radny A. Euchast wypowiedział słowo ”ślubuję”, a tym samy złożył ślubowanie radnego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.


Przewodniczący W. Król złożył radnemu gratulacje dotyczące wyboru oraz wręczył komplet dokumentów ustrojowych oraz znaczek radnego.

Stwierdził również , że od tej pory na sali obrad obecnych jest 19 radnych biorących udział w głosowaniu

 


Pkt – 5 - Rozpatrzenie uwag do protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca 2015r.

 


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.Pkt – 6 - Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od dnia 31 marca  2015 r. do 28 kwietnia  2015 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun (Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 7 do protokołu).


Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania Burmistrza.


Pkt – 7 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

 

Sekretarz Gm. A. Komor scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Przewodnicząca Komisji ZSSiPP RM w Policach Zofia Hlek przedstawiła pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższej uchwały.


Przewodniczący Komisji BiFG RM w Policach G. Ufniarz przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.                                                              Uchwała Nr VII/49/2015 stanowi

                                                            załącznik nr 8  do protokołu.

 

 

Pkt – 8 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015 - 2024.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.


Przewodniczący Komisji BiFG RM w Policach G. Ufniarz przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 18  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1 radna


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.                                                              Uchwała Nr VII/50/2015 stanowi

                                                            załącznik nr 9 do protokołu.Pkt – 9  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki; radny A. Sobczyk; Z-ca Burmistrza J. Pisański; radny K. Kowalewski; radna G. Pawłowska; Burmistrz Wł. Diakun.


Przewodniczący Komisji BiFG RM w Policach G. Ufniarz przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższej uchwały.


Przewodniczący Komisji IKRiE M. Michalak przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili  więcej pytań do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 17  radnych

przeciw – 1 radny

wstrzymujących się – 1 radna


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.                                                        Uchwała Nr VII/51/2015 stanowi

                                                            załącznik nr 10 do protokołu.Pkt – 10 - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej” i zawarcia porozumienia międzygminnego.

 

Sekretarz Gm. A. Komor scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki; Sekretarz Gm. A. Komor; Burmistrz Wł. Diakun;Radni nie zgłosili  więcej pytań do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19  radnych

przeciw –0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.                                                        Uchwała Nr VII/52/2015 stanowi

                                                            załącznik nr 11 do protokołu.

 

15 minut przerwy


Przewodniczący W. Król przywitał przybyłą na tę część sesji RM Panią Beatę Chmielewską , która zgodnie z ustaleniami ze Starostwem Powiatowym, będzie uczestniczyła w sesji RM.

Pkt – 11 - Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 3 Jasienica
w Policach.

 

Sekretarz Gm. A. Komor scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili  więcej pytań do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19  radnych

przeciw –0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.                                                        Uchwała Nr VII/53/2015 stanowi

                                                            załącznik nr 12 do protokołu.

 

 


Pkt – 12 - Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 6 Księcia Bogusława X w Policach.

 

Sekretarz Gm. A. Komor scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  więcej pytań do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19  radnych

przeciw –0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.                                                        Uchwała Nr VII/54/2015 stanowi

                                                            załącznik nr 13 do protokołu.

 

Radna E. Jaźwińska przybyła na sesję Rady Miejskiej.


Pkt – 13 - Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Police.

 

Kierownik OPS G. Doba  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  więcej pytań do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20  radnych

przeciw –0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.                                                        Uchwała Nr VII/55/2015 stanowi

                                                            załącznik nr 14 do protokołu.

 

Pkt – 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 6 Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach oraz przekształcenia Filii nr 8 Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Filię Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.

 

Nacz. Wydz. OK  W. Stefański - scharakteryzował projekt powyższej uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: Radny A. Sobczyk, Nacz. Wydz. OK W. Stefański.

Radni nie zgłosili  więcej pytań do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20  radnych

przeciw –0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.                                                        Uchwała Nr VII/56/2015 stanowi

                                                            załącznik nr 15 do protokołu.

 

Pkt – 15- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2015 rok.

Nacz. Wydz. GKiM S. Staszkiewicz   scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20  radnych

przeciw –0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.                                                        Uchwała Nr VII/57/2015 stanowi

                                                            załącznik nr 16 do protokołu.

 


Pkt – 16 - Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach na 2015 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Rogowski  omówił plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20  radnych

przeciw –0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.                                                        Uchwała Nr VII/58/2015 stanowi

                                                            załącznik nr 17 do protokołu.

 

 

Pkt - 17 –       Sprawozdanie z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach za rok 2014.

 

 

Sprawozdanie wraz z prezentacją z działalności OPS przedstawiła Pani Gabriela Doba Kierownik OPS w Policach (sprawozdanie stanowi załącznik nr 18).

 

 

Pkt – 18 - Interpelacje i zapytania radnych

Pkt – 19 -   Wolne wnioski

 

 

Radny Z. Kołacki odczytał interpelację, którą złożył  w formie pisemnej. Interpelacja stanowi załącznik nr 19.


Radny K. Kowalewski  odczytał interpelację, którą złożył w formie pisemnej. Interpelacja stanowi załącznik nr 20.


Radny A. Sobczyk zwrócił się z pytaniem dotyczącym ul. Mikołaja Reja w Policach – kiedy są przewidziane prace na tej ulicy?


Nacz. Wydz. TI K. Kuśnierz – planujemy rozpocząć prace w połowie czerwca.


Radny M. Różycki – „mam pytanie tylko do przewodniczącego Rady Miejskiej – z czego wynika brak sekretarza gminy przy stole obrad? W statucie jest zapisane, że miejsce dla Sekretarza Gminy jest przy stole obrad”.


Przewodniczący W. Król – „myślałem właśnie, że kiedyś mnie Państwo zapytacie o to. Pani zajmuje dwa stanowiska – jako Naczelnik wydziału organizacyjnoprawnego i jako sekretarz… ale myślę, że Pan Burmistrz wyjaśni to dokładniej”.


Burmistrz Wł. Diakun – to wynika z wielkiej skromności Pani Sekretarz i wielkiej kompetencji. Pani sekretarz jest na dwóch stanowiskach jednocześnie,  bardzo kompetentna, mówi „ z marszu” i komunikatywnie.


Przewodniczący W. Król – „statut ważniejszy, czy skromność”?


Burmistrz Wł. Diakun – „nieraz jest ważniejsza skromność od statutu, bo statutów tutaj dużo „ trenowaliśmy” i nie zawsze wypadały najlepiej”.

Radny W. Gaweł – „w niedzielę byliśmy na wędrówce rowerowej i muszę stwierdzić, że las jest bardzo brudny. Czy nie ma takiej możliwości, aby uruchomić skup butelek, gdyż najwięcej jest butelek po różnego rodzaju piwach. Jakby to się udało centralnie uruchomić… Wszystkim się opłaca w Europie, tylko nam się nie opłaca.  Drugie pytanie – czy jest możliwość zamontowania przekaźników czasowych na oświetleniu terenu za szkołą podstawową nr 8, żeby światło gasło o godz. 23 i zapalało się w momencie zmroku; zimą około 17, a latem może nawet wcale? Nocą jest tam oświetlany las i szkoda tej energii. Trzecie pytanie wiąże się z takim przykładem „z życia wzięte”. Wystrzeliwane płatki z rur na uroczystościach ślubnych, przed kościołem i przed urzędem stanu cywilnego, one chyba się rozkładają 10 lat, albo dłużej. Czy jest taka możliwość, aby zwrócić się do producentów, aby ten materiał rozkładał się np. w ciągu roku, ponieważ tereny przy kościołach i przy USC tymi płatkami są zaśmiecone. Jakby się udało, to tego zaśmiecenia troszeczkę byśmy uniknęli”.


Radny. G. Ufniarz –„ chciałem podziękować za bardzo szybką reakcję na mój wniosek z poprzedniej sesji dotyczący uprzątnięcia terenu u zbiegu ulic Piaskowej i Bursztynowej.

Niedawno odbyło się spotkanie z kompetentnymi organizacjami w sprawie problemu z dzikami, które grasują sobie dosyć swobodnie po terenie miasta.  Chciałem zapytać jakie zapadły decyzje i jakie podjęto działania w tej sprawie?

Drugie pytanie – zauważyłem, że na  ul. Zamenhofa na wieżowcach i na budynkach czteropiętrowych zamontowane są kamery monitoringu. Chciałem zapytać czy to jest monitoring miejski, czy spółdzielczy? Czy ewentualnie będzie on wpinany w nasz system miejski?”


Radna K. Seweryńczyk – „koło naszej kruchty jest lipa, na które są odrosty i odrosty -  mieszkańcy zwracają mi uwagę, że bardzo niekorzystnie to wygląda  napisałem w tej sprawie pismo do powiatu.

Druga sprawa – chodnik na ul. Wojska Polskiego jest mocno zapadnięty i może dojść do jakiegoś urazu lub jakiegoś wypadku.

Byłam  przedwczoraj w Parku Staromiejskim, bo chciałabym, aby była tam siłownia na świeżym powietrzu, czyli urządzenia do ćwiczeń. Zauważyłam, że koło placu zabaw, gdzie można usytuować tą siłownie, miejsce całkowicie zasypane jest psimi odchodami. Nie jest możliwe aby tam przebywały kobiety z dziećmi i w ogóle jakiś kocyk rozłożyć na tej trawie. Jest tam po prostu brudno. Podeszłam do Pana, który nie zamierzał posprzątać po swoim psie, gdy zwróciłam mu uwagę, to powiedział, że jak będą kosze to on dopiero będzie sprzątał, a tak nie ma obowiązku. Nie chciałabym, aby Park Staromiejski był tylko wybiegiem dla psów, ale żeby to był teren rekreacyjnowypoczynkowy, sportowy, aby była to wizytówka Starego Miasta, żeby ten park przyciągnął ludzi, żeby coś się działo, żeby ożywione było to miasto. W tej chwili jest to wybieg dla psów i nie wygląda to korzystnie”.

Przewodniczący W. Król – „przypominam Państwu radnym, którzy nie złożyli jeszcze oświadczeń majątkowych, że termin mija 30 kwietnia. Po drugie ze względu na wyjazdy służbowe w miesiącu maju, przekładamy termin sesji na dzień 27 maja. Nie 26 maja jak było zaplanowane, ale jeden dzień później czyli 27 maja w środę – sesja RM”.


Pkt – 19 – Zamknięcie obrad.


Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział  w obradach i o godzinie 11.25 ogłosił zakończenie VII  sesji Rady Miejskiej w Policach.

Protokołowała:

J. Przygodzka-Pawlak

 
Przewodniczący Rady

 Witold Król

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane