W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 31 marca 2015 roku

Wersja strony w formacie XML

Protokół Nr VI/2015

z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 31 marca 2015 roku


- stan radnych  Rady Miejskiej - 20

- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  - 20
  nr 3
do protokołu

- nieobecnych - 0


         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRAD

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król  otworzył VI sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
20 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.


Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady W.Król –
w dniu 26.03.2015 r. wpłynęło pismo od Pana Burmistrza z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego (pismop stanowi zał. nr 5 do protokołu). Proponuję umieszczenie tego punkltu jako 14.

 Przewodniczący Rady W. Król  poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad. Głosowanie,  przedstawia się następująco:

 za – 20  radnych
 przeciw – 0
 wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty do porządku obrad przez Radę.


Projekt porządku obrad

stanowi zał. nr 6  do protokołu.         Przewodniczący Rady W.Król odczytał zmieniony porządek obrad.

 

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:                                                                                  

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 lutego 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 7 Anny Jagiellonki w Policach.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 2 Stare Miasto w Policach.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Siedlicach.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Drogoradzu.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2015 r.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego.
 15.  Interpelacje i zapytania radnych.
 16.  Wolne wnioski.
 17.  Zamknięcie obrad.

Pkt  -  3  -  Rozpatrzenie uwag do protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 lutego 2015 roku.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z V sesji Rady Miejskiej  w dniu                 24 lutego 2015 roku.

Pkt  -  4  -  Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 24 lutego 2015r. do dnia 31 marca 2015r. przedstawił Burmistrz Polic W. Diakun (stanowi zał. nr 7 do protokołu).


Radny M.Różycki – w ubiegłorocznym budżecie Rada Miejska przeznaczyła 110 tys. zł  na wydanie encyklopedii Polic. Na dzień dzisiejszy nie ma ani encyklopedii, ani pieniędzy.


Burmistrz Polic W.Diakun – celowo przesunąłem ten termin, aby na 25-lecie samorządności wręczyć encyklopedię wszystkim tu obecnym radnym.


Radni nie zgłosili więcej uwag do sprawozdania.

 

Pkt  -  5  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu                  i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

 

Skarbnik Gminy J.Zagórski - omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radny G.Ufniarz – opinia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych jest pozytywna.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.Uchwała Nr VI/39/2015 stanowi załącznik nr  8  do protokołu.

 

Pkt  -  6  -  Podjęcie uchwały w sprawie  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Skarbnik Gminy J.Zagórski - omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radny G.Ufniarz – opinia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych jest pozytywna.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.


Uchwała Nr VI/40/2015 stanowi załącznik nr  9  do protokołu.

 

Pkt  -  7  -  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 7 Anny Jagiellonki                         w Policach.

 

Z-ca Nacz. Wydz. OR M.Usewicz - omówił zasadność podjęcia uchwał                   dot. wyborów w radach sołeckich i radach osiedli.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.


Uchwała Nr VI/41/2015 stanowi załącznik nr  10  do protokołu.

 

Pkt  -  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 2 Stare Miasto w Policach.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr VI/42/2015 stanowi załącznik nr  11  do protokołu.

 

Pkt  -  9  -  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Siedlicach.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.


Uchwała Nr VI/43/2015 stanowi załącznik nr  12  do protokołu.

 

Pkt  -  10  -  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Drogoradzu.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.


Uchwała Nr VI/44/2015 stanowi załącznik nr  13  do protokołu.

 

Pkt  -  11  -  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 

Z-ca Nacz. Wydz. OR M.Usewicz - omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.


Uchwała Nr VI/45/2015 stanowi załącznik nr  14  do protokołu.

 

Pkt  -  12  -  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2015 r.

 

p.o. Nacz. Wydz. OŚ A.Hamratowicz - omówiła zasadność podjęcia                     w/w uchwały.


Radny M.Michalak – Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii pozytywnie oceniła projekt uchwały.


Radny G.Ufniarz – schronisko w Dobraj, to bardzo dobra i nowoczesna placówka. Doskonałe warunki są dla psów, natomiast z kotami jest gorzej.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.


Uchwała Nr VI/46/2015 stanowi    załącznik nr  15  do protokołu.

 

Przerwa od godz. 9.50 do godz. 10.15

 

Pani Sylwia Ryclaw ze Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów                        w Policach opowiedziała o idei kwesty „Pola Nadziei“.

Wolontariusze z Gimnazjum Nr 1 i 3 przeprowadzili kwestę na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie.


Pkt  -  13  -  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police.

 

Nacz. Wydz. UA A.Szostak - omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.


Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 1 (załącznik nr 3 do uchwały)


Przewodniczący Rady W.Król – każda odrzucona uwaga musi zostać poddana pod głosowanie, tzn. czy ją przyjąć, czy odrzucić. Po przedstawieniu przez panią architekt kolejnego punktu Wysoka Rada będzie głosowała nad rozstrzygnięciem w tej sprawie.

 

Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 1.

 

Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 1, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 1 została odrzucona przez Radę.


Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 2 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 2.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 2, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 2 została odrzucona przez Radę.

 

Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 3 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 3.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 3, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 3 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 4 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 4.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 4, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 4 została odrzucona przez Radę.


Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 5 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 5.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 5, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 5 została odrzucona przez Radę.


 

Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 6 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 6.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 6, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 6 została odrzucona przez Radę.


 

Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 7 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 7.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 7, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 7 została odrzucona przez Radę.


 

Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 8 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 8.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 8, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 8 została odrzucona przez Radę.


 

Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 9 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 9.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 9, które przedstawia się następująco:

za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 9 została odrzucona przez Radę.


 

Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 10 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 10.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 10, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 10 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 11 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 11.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 11, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 11 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 12 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 12.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 12, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 12 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 13 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 13.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 13, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 13 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 14 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 14.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 14, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 14 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 15 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 15.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 15, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 15 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 16 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 16.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 16, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 16 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 17 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 17.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 17, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 17 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 18 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 18.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 18, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 18 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 19 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 19.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 19, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 19 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 20 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 20.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 20, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 20 została odrzucona przez Radę.

Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 21 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 21.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 21, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 21 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 22 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 22.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 22, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 22 została odrzucona przez Radę.Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 23 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 23.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 23, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 23 została odrzucona przez Radę.

Architekt M.Cymbik – omówiła uwagę nr 24 (załącznik nr 3 do uchwały).


Radni nie zgłosili uwag do uwagi nr 24.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad odrzuceniem uwagi nr 24, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uwaga Nr 24 została odrzucona przez Radę.Radny M.Michalak – Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii po wnikliwej analizie wszystkich wniosków zgłoszonych przez mieszkańców oraz skupieniu sie na wnioskach zgłoszonych w studium pozytywnie opiniuje uchwałę.


Przewodniczący Rady W.Król – ile uwag zostało uwzględnionych ?


Nacz. Wydz. UA A.Szostak – wniosków do studium zostało zgłoszonych ponad 400. Z tego nieuwzględnionych uwag 24.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.Uchwała Nr VI/47/2015 stanowi załącznik nr  16  do protokołu.

 

 

Pkt  -  14  -  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego.

 

Sekretarz Gminy A.Komor - omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.


Uchwała Nr VI/48/2015 stanowi załącznik nr  17  do protokołu.

 

Pkt  -  15  -  Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt  -  16  -  Wolne wnioski.

 

Radny M.Różycki – przedstawił swoje interpelacje, które stanowią załączniki nr 18, 19, 20.

 

Radny K.Kowalewski - przedstawił swoje interpelacje, które stanowią załączniki nr 21, 22, 23.

 

Radny A.Rogowski – na jakim etapie jest przedsięwzięcie na ul. Kuźnickiej ? Czy są prowadzone jakiekolwiek rozmowy na ten temat, złożone wnioski ?


Burmistrz Polic W.Diakun – są prowadzone intensywne prace teoretyczne. Odpowiedzi udzielimy na piśmie.

 

Nacz. Wydz.  RiFP   A.Soprych – na wiadukt przy ul. Kuźnickiej gotowa jest pełna dokumentacja budowlana z pozwoleniem na budowę. Wniosek został złożony do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych rozważanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Konsultacje społeczne dotyczące uszczegółowienia są prowadzone. W najbliższym czasie Marszałek zdecyduje o inwestycjach, które będą prowadzone. Tam jest 67% dofinansowania.   Czekamy więc na decyzję Pana Marszałka.


Radny A.Partyka – naprzeciwko budynku na ul. Wojska Polskiego 77 jest parking. Mieszkańcy proszą o poszerzenie tego parkingu o 3 – 4 miejsca. Jest taka możliwość.


Radny A.Sobczyk - przedstawił swoje interpelacje, które stanowią załączniki nr 24, 25, 26.

 

Radny M.Dolak – na jakim etapie jest naprawa oświetlenia na boisku przy ul. Piaskowej. Z 24 lamp świeci aż 6. Interpelację radni złożyli w połowie stycznia.

 

Z-ca Burmistrza J.Pisański – przygotowywana jest dokumentacja techniczna. Na kwietniową sesję przygotujemy wniosek o przeznaczenie środków na kompleksową modernizację oświetlenia.


Radny G.Ufniarz – podziękował za błyskawiczną reakcję w sprawie placu zabaw między ul. Zamenhofa a Kingą.

Na wniosek Rady Osiedla jedno z wejść zostało zamknięte. To jest wniosek słuszny, ale plac jest dosyć rozległy i wchodzenie przez jedną wąską bramkę to za mało. Wniosek, aby zamkniętą bramkę przesunąć i umieścić w innym miejscu, aby dostęp do placu był z dwóch stron.

Teren u zbiegu ulic Piaskowej – Bursztynowej ostatnio stał się miejscem, gdzie pojawia się coraz więcej śmieci i odpadów. Czy można tam skierować odpowiednie służby, aby zadziałać i uprzątnąć teren ? Nieładne miejsce.

W ubiegłym roku dokonałem przeglądu wiat na przystankach autobusowych                     na terenie miasta. Raport przekazałem do Pana Burmistrza. Mamy                zaplanowane pieniądze na wymianę niektórych wiat. W jakim zakresie będzie to realizowane ?


Radny W.Kosiorkiewicz – nawiązując do interpelacji radnego Krystiana Kowalewskiego – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Padają zarzuty, że tam jest np. parę petów, czy p.Manik powiedział, że o 12-tej nie ma tłoku, chętnych do wypicia piwa. Panie Burmistrzu, proszę o poważne podejście do tej sprawy.


Radna K.Seweryńczyk – dziękuję za posprzątanie miejsca za p.Orzechem na                  ul. Wojska Polskiego, we wnęce zawsze były śmieci.

Proszę, aby Straż Miejska przed sklepem Regulus, gdzie jest znak zatrzymywania się – postoju, zwracała uwagę ludziom, którzy blokują wejścia. Tam są stojaki na rowery, często osoby z wózkami z dziećmi nie mogą przejechać na tym chodniku, bo stoją auta.


Radny A.Partyka – parking jest koło Urzędu Stanu Cywilnego. Dobrym rozwiązaniem, by było postawienie słupków.

 

Przewodniczący Rady W.Król poprosił o terminowe złożenie oświadczeń majątkowych oraz złożył zebranym życzenia świąteczne.


Pkt  -  17  -  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i ogłosił
o godz. 11.40 zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Policach.


Protokołowała:

I. Zagórska-Król


Przewodniczący Rady

Witold  Król

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane