W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Porządek obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 26 października 2010 roku

Porządek obrad
LIX sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 26 października  2010 roku

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 września 2010 r.                

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

8. Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police w 2010 roku”.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Police w roku szkolnym 2009/2010.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2010.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Police i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018” /plan dostępny w Biurze Rady oraz na stronie internetowej www.bip.police.pl/.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Trzebieży.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki będącej własnością Gminy Police.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „DUN”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Przy Ujęciu”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Trzebież-Marina” /ustalenia szczegółowe zawarte na stronach od 13 do 86 są do wglądu w Biurze Rady/.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

Powiadom znajomego