Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStreszczenie z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach w 2013r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nr kontroli: R.1711.02.05.2013

Gospodarka finansowo-księgowa za 2012 r.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach

Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia

Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 25 kwietnia do 22 maja 2013 r. przeprowadzili kontrolę w Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach w zakresie przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków oraz gospodarowania środkami ZFŚS.

Wniosek pokontrolny został zawarty w protokole nr R.1711.02.05.2013 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.20.2013 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalecenie pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.21.2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach prowadziła działalność w formie jednostki budżetowej. Wydatki w 2012 roku kształtowały się na poziomie 8.199.707,40 zł co stanowiło 99,89% planu.

Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 160.019,87zł.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą błędnie ewidencjonowano koszty dotyczące zakupionych usług zdrowotnych i szkoleniowych zakwalifikowanych do paragrafów 4280 (21.473,- zł) i 4700 (14.217,86 zł) na koncie 405 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” zamiast na koncie 402 – „Usługi obce”, natomiast otrzymane przychody z tytułu pobieranych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw (349,- zł) - na koncie 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”, zamiast na koncie 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”, czym naruszono zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych przedstawione w załączniku nr 3 do rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej . Naruszono w ten sposób również zasadę wyrażoną w art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który mówi, że „zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. W Rachunku zysków i strat wyżej wymienione koszty i przychody zostały ujęte prawidłowo.

Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce przestrzeganie zasad dotyczących ewidencjonowania operacji gospodarczych przedstawionych w: załączniku nr 3 do rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz pismem Burmistrza Polic z dnia 04.12.2012 r. znak: FN.3035.3.4.1.2012.PP w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad prezentowania operacji gospodarczych w sprawozdaniach finansowych przez wszystkie jednostki podległe Gminie Police, w szczególności poprzez ujmowanie kosztów dotyczących zakupionych usług zdrowotnych i szkoleniowych zakwalifikowanych do paragrafów 4280 i 4700 w rachunku zysków i strat w pozycji B.III „Usługi obce” oraz ewidencjonowanie ich na koncie 402 – „Usługi obce”. Natomiast otrzymane przychody z tytułu pobieranych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw należy wykazywać w rachunku zysków i strat w pozycji D.III – „Inne przychody operacyjne” i w związku z tym ewidencjonować na koncie 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij