W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie z kontroli Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, Leśno Górne


Nr kontroli: R.1711.02.04.2013
Gospodarka finansowo-księgowa za 2012 r.
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, Leśno Górne
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia

                        
Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 3 kwietnia do 06 maja 2013 r. przeprowadzili w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, w tym udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000,- euro, gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i oraz sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2012 r.
 
Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.02.04.2013 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.15.2013 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 14 maja 2013 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.16.2013 z dnia 15 maja 2013 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2012 r. objęła wydatki na łączną kwotę 257.720,74 zł.
Kontrolą objęto również przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w związku z realizacją zadania polegającego na „Zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.
Natomiast w wyniku kontroli gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stwierdzono, że:
1)        Ustalony odpis na ZFŚS w kwocie 46.800,14 zł zaokrąglono do kwoty 46.800,- zł i tak go rozliczono, co jest niezgodne z zasadami przyjętymi w polskim systemie płatności, w którym wszelkich transakcji dokonuje się w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy. Odstępstwo od tej reguły obowiązuje jedynie w systemie podatkowym, gdzie zasadę zaokrąglania do pełnego złotego stosuje się do podstaw opodatkowania, kwot podatków, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, oprocentowania nadpłat oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikom i inkasentom (art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749).
2)        Naruszono zapisy art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zamieszczając w „Regulaminie ZFŚS” wprowadzonym zarządzeniem nr 06/2011 z dnia 28.03.2011 r., zapis mówiący o tym, że jednym z celów, na jaki mogą być przeznaczone środki funduszu jest nabywanie upominków rzeczowych z okazji jubileuszy oraz przejścia na emeryturę lub rentę.
Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce
1)        Naliczanie i przekazywanie odpisu na ZFŚS w pełnej kwocie bez zaokrąglania go do pełnych złotych, zgodnie z zasadami przyjętymi w polskim systemie płatności, w którym wszelkich transakcji dokonuje się w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy. Odstępstwo od tej reguły obowiązuje jedynie w systemie podatkowym, gdzie zasadę zaokrąglania do pełnego złotego stosuje się do podstaw opodatkowania, kwot podatków, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, oprocentowania nadpłat oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikom i inkasentom (art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749).
2)        Usunięcie z „Regulaminu ZFŚS”, wprowadzonego zarządzeniem nr 06/2011 z dnia 28.03.2011 r., zapisu pozwalającego przeznaczać środki funduszu na nabywanie upominków rzeczowych z okazji jubileuszy oraz przejścia na emeryturę lub rentę, gdyż zapis ten narusza zasadę wyrażoną w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 
 

Powiadom znajomego