W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie kontroli w Zespole Szkół nr 1 , ul. Wojska Polskiego 68, 72-010 Police


Nr kontroli: R.1711.05.16.2012
Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.
Zespół Szkół nr 1, ul. Wojska Polskiego 68, 72-010 Police
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia

Rewident Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 03 do 20 grudnia 2012 r. przeprowadził w Zespole Szkół nr 1 w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, gospodarowania środkami ZFŚS oraz prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2011 r.
Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.05.16.2012 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.44.2012 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.45.2012 z dnia 04 stycznia 2013 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Zespół Szkół nr 1 w Policach prowadził działalność w formie jednostki budżetowej. Wydatki w 2011 roku wyniosły 2.917.887,96 zł, co stanowiło 99,85 % planu.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 165.932,20 zł.          
W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia w zakresie gospodarki finansowej:
      1)      Zalecenia Burmistrza po kontroli przeprowadzonej w 2011 r. (pismo nr R.1711.14.2011 z 29.04.2011 r.) nie zostały wykonane w części dotyczącej spisania funkcjonujących w szkole procedur dokonywania rozeznania cenowego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. W „Regulaminie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro” nadal widnieje zapis, że „przy zakupie do 5.000 euro nie przeprowadza się rozeznania rynku”. Nie odzwierciedla on stanu faktycznego i stosowanych w szkole procedur, gdyż przed poniesieniem wydatków o wartości niższej niż 5.000 euro dokonuje się rozeznania rynku i analizy różnych ofert, biorąc pod uwagę kryteria cenowe i jakościowe najczęściej poprzez kontaktowanie się z wykonawcami (dostawcami) telefonicznie lub przez internet.
      2)      Wydatek w kwocie 7.749,- na zakup i montaż wykładziny podłogowej PCV w sali lekcyjnej (wymiana starej na nową) ujęto błednie w paragrafie 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” zamiast w 4270 – „Zakup usług remontowych”, czym naruszono zasady klasyfikacji wydatków określone w Rozporządzeniu MF z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 
Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce:
      1)      Dostosowanie „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro” do funkcjonujących w szkole procedur dokonywania rozeznania cenowego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku wydatków o wartości nie przekaraczającej 5.000,- euro zgodnie z zaleceniem Burmistrza po kontroli przeprowadzonej w 2011 r. (pismo nr R.1711.14.2011 z 29.04.2011 r.), jak również art. 44 ust. 1 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i wytycznymi określonymi w Komunikacie nr 23 MF z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
      2)      Ujmowanie wydatków remontowych (takich jak na przykład wymiana wykładziny podłogowej w paragrafie 4270 – „Zakup usług remontowych”, zgodnie z zasadami klasyfikacji wydatków określone w Rozporządzeniu MF z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane