W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie Kontroli w Żłobku Miejskim

Nr kontroli: R.1711.05.15.2012
Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.
Miejski Żłobek w Policach ul. Robotnicza 15, 72-010 Police
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia

Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 22 listopada do 07 grudnia 2012 r. przeprowadzili w Miejskim Żłobku w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, gospodarowania środkami ZFŚS oraz prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2011 r.
Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.05.15.2012 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.42.2012 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.43.2012 z dnia 04 stycznia 2013 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Miejskim Żłobku w Policach prowadziła działalność w formie jednostki budżetowej. Wydatki w 2011 roku wyniosły 1.204.811,20 zł, co stanowiło 95,25 % planu.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 38.908,04 zł.
W trakcie kontroli stwierdzono, że dwa analityczne konta: 851-20-005-01 – „ZFS - pomoc rzeczowa pracownicy” oraz 851-20-00301 – „ZFS – pomoc rzeczowa” – bony emeryci, na koniec roku wykazują salda po stronie Wn, natomiast syntetyczne konto 851 prezentuje saldo po stronie Ma, co oznacza niezgodność sald kont analitycznych (księgi pomocniczej) z kontami syntetycznymi (księgą główną) i stanowi naruszenie zasady wyrażonej w art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości, która mówi, że: „Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.”
Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce przestrzeganie zasady zawartej w art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości mówiącej o zgodności sald kont analitycznych (księgi pomocniczej) z kontami syntetycznymi (księgą główną), w taki sposób, aby konta analityczne służące do uszczegółowienia i uzupełnienia zapisów kont księgi głównej miały salda poszczególnych stron zgodne z saldami tych samych stron kont syntetycznych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane