W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie kontroli Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach


Nr kontroli: R.1711.05.05.2012
Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia

Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 13 kwietnia 2012 r. do 09 maja 2012 r. przeprowadzili kontrolę w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach, w zakresie przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 r., zarządzania należnościami oraz sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2011 r.
 
Wnioski pokontrolne został zawarty w protokole nr R.1711.05.05.2012 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr s R.1711.15.2012 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 01.06.2012 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.16.2012 z dnia 06.06.2012 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach prowadziło w 2011 r. działalność w formie jednostki budżetowej. Łączne wydatki jednostki w badanym okresie wyniosły 1.067.785,86 zł.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 81.216,90 zł.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Należałoby jednak uzupełnić spisane w jednostce procedury zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków dotyczące wydatków przekraczających 3.500,- zł, uwzględniając sytuacje, w których wyjątkowo udziela się zamówienia wybranemu wykonawcy bez przeprowadzania analizy innych ofert w szczególnie uzasadnionych przypadkach, co miało miejsce np. przed dokonaniem wydatku na wykonanie ekspertyzy technicznej i dokumentacji projektowej związanej z remontem klatki schodowej w sierpniu 2011 roku. Taki wybór powinien być również uzasadniony sporządzoną na tę okoliczność notatką służbową.
W pozostałym zakresie stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

Brak zapisów dotyczących wersja stosowanego w przedszkolu oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji oraz procedur i funkcji wraz z opisem algorytmów i parametrów jego stosowania niezgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 c ustawy o rachunkowości.
Wydatek na wykonanie ekspertyzy technicznej związanej z planowanym remontem klatki schodowej w wysokości 6.888,- złotych ujęto błędnie w paragrafie 4270 – „Zakup usług remontowych” zamiast w 4390 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”, w którym zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujmuje się wydatki na wykonanie ekspertyz nie dotyczących realizowanych przez jednostkę inwestycji.  
Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce:

Uzupełnić procedury wewnętrzne o zapisy dotyczące wersji stosowanego w przedszkolu oprogramowania oraz daty rozpoczęcia jego eksploatacji wraz z opisem algorytmów i parametrów jego stosowania, zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 3 c ustawy o rachunkowości.
Ujmować wydatki na wykonanie ekspertyz nie dotyczących realizowanych przez jednostkę inwestycji w paragrafie 4390 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane