W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStreszczenie z kontroli Zespół Szkół w Trzebieży

Wersja strony w formacie XML

Nr kontroli: R.1711.05.10.2012
Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.
Zespół Szkół w Trzebieży, ul. WOP 19a, 72-020 Trzebież
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia 

Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 17 do 28 września 2012 r. przeprowadzili w Zespole Szkół w Trzebieży kontrolę w zakresie przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zarządzania należnościami oraz prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2011 r.
Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.05.10.2012 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.26.2012 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 10 października 2012 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.27.2012 z dnia 17 października 2012 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Zespół Szkół w Trzebieży prowadził działalność w formie jednostki budżetowej. Wydatki w 2011 roku wyniosły 3.341.783,16 zł, co stanowiło 99 % planu.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 111.649,73 zł.          
W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia w zakresie gospodarki finansowej:
1)      Przed udzieleniem zamówienia na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku filii szkoły w Niekłończycy nie przeanalizowano innych ofert, czym naruszono punkt 4 wewnętrznych „Procedur przy zamówieniach publicznych usług i zakupów o wartości poniżej progu, tj. do 14.000 euro”, który mówi, że przy udzielaniu zamówienia o wartości powyżej 4.500 zł analizuje się dwie oferty cenowe.
2)      Dokumenty związane z zarządzaniem ryzykiem („Rejestr ryzyk dla Zespołu Szkół w Trzebieży” oraz „Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenie metody przeciwdziałania ryzyku”) nie zostały opatrzone datą ani też informacją, jakiego okresu dotyczą. Drugi z nich nie został też podpisany przez osobę sporządzającą. Naruszono w ten sposób §8 i §9 procedur wewnętrznych w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji jak również zasady ujęte w Standardach kontroli zarządczej nr 10 w części II.B – „Cele i zarządzanie ryzykiem” (załącznik do Komunikatu Nr 23 MF z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych).
3)      W „Zestawieniu zmian w funduszu jednostki” na dzień 31.12.2011 r. w pozycji 2.6 - „Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji” wykazano kwotę 726,28 zł. Z zapisów w ewidencji wynika, że jest to nieumorzona część zlikwidowanego szamba w SP w Niekłończycy, która powinna być wykazana w pozycji 2.9 - „Inne zmniejszenia”.
 
Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce:
1)      Analizowanie minimum dwóch ofert cenowych przed udzielaniem zamówień o wartości powyżej 4.500,- złotych zgodnie z punktem 4 wewnętrznych „Procedur przy zamówieniach publicznych usług i zakupów o wartości poniżej progu, tj. do 14.000 euro”.
2)      Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z zasadami określonymi w procedurach wewnętrznych jak również ujętymi w Standardach kontroli zarządczej nr 10 w części II.B – „Cele i zarządzanie ryzykiem” (załącznik do Komunikatu Nr 23 MF z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych).
3)      Wykazywanie nie umorzonej części zlikwidowanego środka trwałego w pozycji 2.9 - „Inne zmniejszenia” sprawozdania „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane