W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie kontroli OPS

Nr kontroli: R.1711.05.02.2012
Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia                       
 
 
 
Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 21 lutego do 19 marca 2012 r. przeprowadzili w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zarządzania należnościami oraz sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych na dzień 31.12.2011 r.
Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.05.02.2012 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.08.2012 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 12 kwietnia 2012 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.09.2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach prowadził działalność w formie jednostki budżetowej. Łączne wydatki jednostki w badanym okresie wyniosły 20.318.802,02 zł (zadania własne, zadania zlecone oraz środki na realizację programu w ramach EFS). Środki otrzymane z Gminy Police na realizację zadań własnych to 6.972.075,77 zł.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 79.352,45 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w jednostce procedurami, jak i przepisami prawa.
W pozostałym zakresie stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:
1)      Nie wykazanie w sprawozdaniu (Rb-27S) z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2011 r., stanowiących w 100 % dochody jednostki samorządu terytorialnego, w kolumnie 5 o nazwie „Należności” w rozdziale 85214 paragrafie 0970 należności dotyczących następujących zdarzeń gospodarczych: otrzymane zwroty zasiłków celowych za 2010 r. – 299,- zł, otrzymane zwroty kosztów z tytułu pobytu w DPS – 336,99 zł. Łącznie na kwotę 635,99 zł. W rozdziale 75814 paragrafie 0920 otrzymana kapitalizacja odsetek na kwotę 105,21 zł. W rozdziale 85219 paragrafie 0970 otrzymany zwrot kosztów upomnień na kwotę 176,- zł. W rozdziale 85295 paragrafie 0970 otrzymany zwrot kosztów dożywiania za lata poprzednie na kwotę 2.688,16 zł. Jest to niezgodnie z § 3 ust. 2 załącznika nr 39 stanowiącego instrukcję sporządzania Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia MF z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wykazanie w sprawozdaniu z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania danych niezgodnych z danymi wynikającymi z zapisów w ewidencji księgowej stanowi przesłankę wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
2)      Nie podjęcie działań związanych z wysłaniem zobowiązanemu upomnienia z żądaniem zwrotu całej niespłaconej kwoty, zapisanych w procedurach wewnętrznych w sprawie gromadzenia dochodów publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach z dnia 11 stycznia 2010 r., w związku z niedokonaniem wpłat nienależnie pobranych świadczeń przez osoby zobowiązane do ich zwrotu w układzie ratalnym, po upływie pierwszego terminu ustalonego w decyzji.
 
Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce:
1)      Ujmowanie w sprawozdaniach dotyczących wykonania planu dochodów budżetowych (RB-27S) wszystkich należności bez względu na to, czy były planowane na dany rok jako dochody przypisane – na przykład dochodów z tytułu zwrotów zasiłków celowych, zwrotów kosztów pobytu w DPS, kapitalizacji odsetek, zwrotu kosztów upomnień oraz zwrotu kosztów dożywiania.
2)      Podejmowanie działań windykacyjnych polegających na wysyłaniu dłużnikom upomnień z żądaniem zwrotu całej niespłaconej kwoty zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi w sprawie gromadzenia dochodów publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach z dnia 11 stycznia 2010 r. - w przypadku braku wpłaty nienależnie pobranych świadczeń przez osoby zobowiązane do ich zwrotu w układzie ratalnym, po upływie pierwszego terminu ustalonego w decyzji.

Powiadom znajomego