Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miejski w Policach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:


poniedziałek - 8.00 – 16.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 15.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek - 7.00 – 15.00


Godziny przyjęć Klientów mogą różnić się od ww godzin.

Dokładne godziny w jakich można załatwić w UM konkretną sprawę podawane są na stronach z opisem procedur.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach

zamówienie na Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach

nr sprawy OR.271.1.2016

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 30 w terminie do dnia 19 grudnia 2016 r., do godz. 9:00.

zamówienie na: Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pn. Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach

zamówienie na Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pn. Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach

nr sprawy TI.7013.19.2016-NI

zamawiający Gmina Police

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną w terminie do dnia 24.10.2016 roku na adres prowadzącego postępowanie wg pkt 1.3 niniejszej SIWZ (ekaraskiewicz@ug.police.pl)

zamówienie na: promocję Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej biorącej udział w rozgrywkach Orlen Ligi w sezonie 2016/2017

zamówienie na promocję Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej biorącej udział w rozgrywkach Orlen Ligi w sezonie 2016/2017

nr sprawy OK.272.11.2016

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach – Kancelaria pok. nr 3c, Police, ul. Stefana Batorego 3

zamówienie na: Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020

zamówienie na Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020

nr sprawy FN.271.10.2016.MO Zawiadomienie o wyborze oferty

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Batorego 3, 72-010 Police p. 30 (sekretariat)

zamówienie na: dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. Polickiej Grupy Zakupowej

zamówienie na dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. Polickiej Grupy Zakupowej

nr sprawy GKM.271.1.2016 Ogłoszenie o wyborze oferty w załączniku

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Batorego 3, 72-010 Police

zamówienie na: przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach

zamówienie na przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach

nr sprawy TI.7013.19.2016-RB UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców został przesuniety termin składania ofert.

zamawiający Burmistrz Polic

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pokój nr 30

Uchwały Rady

uchwała nr: XIV/239/2016

uchwała nr XIV/239/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Police oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

uchwała nr: XXIV/238/2016

uchwała nr XXIV/238/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

uchwała nr: XXIV/237/2016

uchwała nr XXIV/237/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police

uchwała nr: XXIV/236/2016

uchwała nr XXIV/236/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021

uchwała nr: XXIV/235/2016

uchwała nr XXIV/235/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów Nadleśnictwa Trzebież za ochronne

uchwała nr: XXIV/234/2016

uchwała nr XXIV/234/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Dębostrów - stacja”

Zarządzenia

zarządzenie nr: 241/2016

zarządzenie nr 241/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2016.

zarządzenie nr: 240/2016

zarządzenie nr 240/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXIV/229/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

zarządzenie nr: 238/2016

zarządzenie nr 238/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie określenia zasad scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w jednostkach organizacyjnych Gminy Police

zarządzenie nr: 234/2016

zarządzenie nr 234/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016.

zarządzenie nr: 235/2016

zarządzenie nr 235/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2016.

zarządzenie nr: 228/2016

zarządzenie nr 228/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na wniosek organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij