Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miejski w Policach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:


poniedziałek - 8.00 – 16.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 15.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek - 7.00 – 15.00


Godziny przyjęć Klientów mogą różnić się od ww godzin.

Dokładne godziny w jakich można załatwić w UM konkretną sprawę podawane są na stronach z opisem procedur.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

zamówienie na Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

nr sprawy GG.272.69.2016.JB

zamawiający Gmina Police, Wydział Gospodarki Gruntami

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, ul. S. Batorego 3, pokój 30 (sekretariat)

zamówienie na: „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części” Część I - „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 5 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach” Część II - „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Portowej 4 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach”

zamówienie na „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części” Część I - „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 5 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach” Część II - „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Portowej 4 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach”

nr sprawy TT-105808-2016

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

zamówienie na: Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Remont pokrycia dachowego, polegający na wymianie dachówki ceramicznej karpiówki, z dociepleniem pomieszczeń mieszkalnych poddasza wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bankowej 6 w Policach. Część II - Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 34, w Policach.

zamówienie na Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Remont pokrycia dachowego, polegający na wymianie dachówki ceramicznej karpiówki, z dociepleniem pomieszczeń mieszkalnych poddasza wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bankowej 6 w Policach. Część II - Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 34, w Policach.

nr sprawy TT-90304-2016

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

zamówienie na: Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Palmowej 6 w Policach. Część II - Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 20 w Policach.

zamówienie na Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Palmowej 6 w Policach. Część II - Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 20 w Policach.

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

zamówienie na: Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części.

zamówienie na Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części.

nr sprawy TT-85868-2016

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

zamówienie na: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 5 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach. Część II - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Portowej 4 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

zamówienie na Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 5 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach. Część II - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Portowej 4 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

nr sprawy TT-81376-2016

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

Uchwały Rady

uchwała nr: XVII/177/2016

uchwała nr XVII/177/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2015

uchwała nr: XVII/176/2016

uchwała nr XVII/176/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach za rok 2015

uchwała nr: XVII/175/2016

uchwała nr XVII/175/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach za rok 2015

uchwała nr: XVII/174/2016

uchwała nr XVII/174/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach za rok 2015

uchwała nr: XVII/173/2016

uchwała nr XVII/173/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2015

uchwała nr: XVII/172/2016

uchwała nr XVII/172/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114”

Zarządzenia

zarządzenie nr: 99/2016

zarządzenie nr 99/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016

zarządzenie nr: 96/2016

zarządzenie nr 96/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ochrona zwierząt i wysokości dotacji w 2016 roku

zarządzenie nr: 88/2016

zarządzenie nr 88/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police

zarządzenie nr: 89/2016

zarządzenie nr 89/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie zbycia w formie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Police

zarządzenie nr: 90/2016

zarządzenie nr 90/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016

zarządzenie nr: 93/2016

zarządzenie nr 93/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności drogowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Police oznaczonych numerami działek 669/3, 670/4 i 668/3 z obrębu ewidencyjnego Trzebież 4

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij