Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miejski w Policach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:


poniedziałek - 8.00 – 16.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 15.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek - 7.00 – 15.00


Godziny przyjęć Klientów mogą różnić się od ww godzin.

Dokładne godziny w jakich można załatwić w UM konkretną sprawę podawane są na stronach z opisem procedur.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części” Część I - „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 5 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach” Część II - „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Portowej 4 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach”

zamówienie na „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części” Część I - „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 5 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach” Część II - „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Portowej 4 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach”

nr sprawy TT-105808-2016

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

zamówienie na: Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Remont pokrycia dachowego, polegający na wymianie dachówki ceramicznej karpiówki, z dociepleniem pomieszczeń mieszkalnych poddasza wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bankowej 6 w Policach. Część II - Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 34, w Policach.

zamówienie na Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Remont pokrycia dachowego, polegający na wymianie dachówki ceramicznej karpiówki, z dociepleniem pomieszczeń mieszkalnych poddasza wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bankowej 6 w Policach. Część II - Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 34, w Policach.

nr sprawy TT-90304-2016

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

zamówienie na: Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Palmowej 6 w Policach. Część II - Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 20 w Policach.

zamówienie na Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Palmowej 6 w Policach. Część II - Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 20 w Policach.

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

zamówienie na: Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części.

zamówienie na Remont pokrycia dachowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części.

nr sprawy TT-85868-2016

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

zamówienie na: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 5 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach. Część II - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Portowej 4 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

zamówienie na Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanych przez ZGKiM w Policach, w podziale na części. Część I - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Palmowej 5 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach. Część II - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Portowej 4 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

nr sprawy TT-81376-2016

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

zamówienie na: Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bankowej 21, 23 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

zamówienie na Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bankowej 21, 23 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

nr sprawy TT-31221-2016

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul.Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul.Bankowa 18, 72-010 Police, pokój nr 311 Sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XVII/177/2016

uchwała nr XVII/177/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2015

uchwała nr: XVII/176/2016

uchwała nr XVII/176/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach za rok 2015

uchwała nr: XVII/175/2016

uchwała nr XVII/175/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach za rok 2015

uchwała nr: XVII/174/2016

uchwała nr XVII/174/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach za rok 2015

uchwała nr: XVII/173/2016

uchwała nr XVII/173/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2015

uchwała nr: XVII/172/2016

uchwała nr XVII/172/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114”

Zarządzenia

zarządzenie nr: 99/2016

zarządzenie nr 99/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016

zarządzenie nr: 96/2016

zarządzenie nr 96/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ochrona zwierząt i wysokości dotacji w 2016 roku

zarządzenie nr: 88/2016

zarządzenie nr 88/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police

zarządzenie nr: 89/2016

zarządzenie nr 89/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie zbycia w formie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Police

zarządzenie nr: 90/2016

zarządzenie nr 90/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016

zarządzenie nr: 93/2016

zarządzenie nr 93/2016

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności drogowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Police oznaczonych numerami działek 669/3, 670/4 i 668/3 z obrębu ewidencyjnego Trzebież 4

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij